HDO

Sterk in samen opgroeien

OVER HDO

Met de deelorganisatie HDO richten we ons tot jongeren (van 0 – 25 jaar) en gezinnen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Op basis van de indicatiestelling en hulpvraag zetten we de meest passende hulp in, steeds in overleg met alle betrokkenen.

We bieden minimaal contextbegeleiding aan. Dit is een mobiele/ambulante vorm van ondersteuning naar de ouders en bredere context toe met als doel maximaal in te zetten op de ontwikkelingskansen en persoonlijkheidsontplooiing van de jongeren. Als contextbegeleiding ontoereikend blijkt te zijn, is het nodig dat jongeren tijdelijk in één van onze drie leefgroepen of het kamertrainingscentrum (KTC) verblijven.

De jongvolwassenen begeleiden we in hun zelfstandigheidstraject via contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW) of via onze kleinschalige wooneenheid (KWE). Indien aangewezen schakelen we een buddy in om de jongvolwassene te helpen zich te integreren in de maatschappij.

 

PEDAGOGISCH OVERLEG HDO

Om onze werking vorm te geven, is een team van cruciaal belang. Binnen HDO zorgt het PO HDO voor het uitdragen en up to date houden van de visie en de algemene werking van HDO. Dit team bestaat uit de zorgcoördinatoren en de verantwoordelijke van HDO.

Zij volgen nieuwe tendensen en werkvormen op en brengen deze binnen in onze voorziening. Zo blijven we kwaliteitsvolle hulpverlening afgestemd op jullie krachten, noden en behoeften bieden.

Verder leiden de zorgcoördinatoren het hulpverleningstraject van de jongeren en hun netwerk in goede banen. Ze bieden een luisterend oor en antwoord op jullie vragen en die van de medewerkers van HDO. Dit alles doen ze met ondersteuning van hun verantwoordelijke. Zij bewaakt de implementatie van de visie en het pedagogisch beleid in dagelijkse werking en geeft hierbij ondersteuning aan de hoofdbegeleider en zorgcoördinator.

Contacteer HDO