DREVE

"Stap voor stap gaan we samen op weg richting jouw toekomst"

De Dreve is een kamertrainingscentrum (KTC) waar maximaal tien jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar verblijven.

Ons KTC is een tussenstap in het evolueren naar zelfstandig wonen. Tijdens jouw verblijf gaan we – individueel en op maat – op zoek naar hoe jouw toekomst er op vlak van wonen, werken… kan uitzien.

ZELFSTANDIGHEIDSTRAJECT

Tijdens jouw verblijf in het KTC werken we aan jouw zelfstandigheid. We vertrekken hiervoor vanuit verschillende levensdomeinen zoals huishouden, dagbesteding...

Op elk van deze levensdomeinen gaan we samen na waar en hoeveel ondersteuning nodig is.

NETWERKGERICHT

In jouw begeleiding hebben we jouw gezin, familie, vrienden, partner... nodig.

We gaan samen met hen aan de slag zodat ze jou kunnen ondersteunen in het groeien naar zelfstandigheid binnen verschillende levensdomeinen.

SAMENWONEN

Je woont samen met negen andere jongeren. Je beschikt over jouw eigen studio, maar tegelijk kan je terecht in gemeenschappelijke ruimtes zoals de living of de keuken.

We hechten belang aan fijn samenleven. Om rekening te houden met ieders behoeften zetten we in op positief leefklimaat.

DAGBESTEDING

We vinden het belangrijk dat je een zinvolle bezigheid hebt. We gaan hierbij samen op zoek wat dit voor jou kan betekenen (school, (vrijwilligers)werk...).

Om jou te helpen in het installeren van voldoende structuur in jouw leven, maak je wekelijks samen met jouw individueel begeleider een weekplanning op.

EEN DAG IN DE LEEFGROEP

In de Dreve wordt er verwacht dat je zelfstandig opstaat ’s morgens, maar er is ook een begeleider aanwezig die jou indien nodig uit je bed zal porren. Je wordt nadien verondersteld om zelfstandig op jouw dagbesteding te geraken (school, (vrijwilligers)werk, afspraken…).

’s Avonds word je in de Dreve verwelkomd door de begeleider op dienst die jou doorheen de avond zal loodsen a.d.h.v. de zaken die op je weekplanning staan en bijhorende verwachtingen. Je wordt tijdens een babbeltje over jou dag bv. bijgestaan bij koken, wassen, onderhoud van je studio.

Eenmaal per week heb je IB-moment met jouw individueel begeleider waarin je samen op boodschappen gaat, budget opvolgt, stilstaat bij jouw plannen voor het weekend en jouw weekplanning invult.

TEAM DREVE

Om onze werking vorm te geven, is een team van cruciaal belang. Zo hebben we begeleiders, die ook jouw contextbegeleider of individueel begeleider kunnen zijn. Zij zijn dagelijks in de Dreve aanwezig, ook ’s nachts en in het weekend. Ook de huishoudster maakt deel uit van het team. 

Deze groep mensen wordt ondersteund door een hoofdbegeleider, ook hem/haar kan je vaak in de Dreve terugvinden.

Jouw traject wordt in goede banen geleid door jouw zorgcoördinator. Om dit te doen gaat hij/zij in overleg met jouw mini-team en/of andere personen die een bijdrage kunnen leveren aan jouw traject. Zelf kan je terecht bij jouw zorgcoördinator als je vragen, problemen of zorgen hebt.

Zet je na jouw verblijf in de Dreve de stap om alleen te gaan wonen onder begeleiding, dan streven we ernaar dat jouw individueel begeleider ook jouw woonbegeleider blijft.