EEN VLUCHT DOOR ONZE GESCHIEDENIS

17e EEUW TOT DE JAREN 90

In de 17e eeuw ontstond de organisatie die bekend staat als “Ons Tehuis” uit “De Wezenschool” in Ieper, waarbij hulp werd geboden aan kinderen die uitdagingen ondervonden in hun opvoeding.

Als gevolg van een toenemend aantal kinderen uit verschillende regio’s en de noodzaak van investeringen, vormde Ons Tehuis in de jaren 60 een intergemeentelijke samenwerking met 3 partner, COO Ieper, COO Kortrijk en COO Waregem.

Vanaf de jaren 70 onderging de organisatie veranderingen als gevolg van nieuwe OCMW-wetgeving, waarbij ze evolueerde van een intergemeentelijke entiteit naar een formele vereniging (1976). Het domein werd uitgebreid, de hofstede heringericht, ontspanningslokaal ‘De Garve’ en het paviljoen voor adolescente jongens ‘Het Nieuwhuis’ werden gebouwd. Ook tijdens de jaren 80 investeerden we verder in onze infrastructuur wat resulteerde in 8 nieuwe paviljoenen op het domein.

VAN JAREN '90 TOT 2010

Een differentiatie van het hulpverleningsaanbod zorgde in de jaren 90 voor de afbouw van residentiële hulp en de oprichting van nieuwe hulpverleningsvormen, zoals dagcentrum ‘Den Akker’ (Wervik), ‘De Meers’ (Waregem) en ’t Nieuwerck (Ieper). Ook de thuisbegeleidingsdienst ‘Harmonie’ en de dienst voor alternatieve maatregelen en herstelbemiddeling (DIVAM) werden opgericht.

De VOT ging een samenwerking aan met de partners van de toenmalige OCMW’s Poperinge, Ieper en Wervik. In de jaren 2000 werden samen met Ieper en Poperinge projecten voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen opgezet.

In 2009 krijgt De Vereniging Ons Tehuis vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn één van de twee proeftuinprojecten voor adolescente meisjes toegewezen. Dit luidt de start in van JEZ11. 

VAN 2010 TOT 2019

De overgang naar het Experimenteel Modulair Kader (EMK) in 2013 leidde tot de samensmelting van Harmonie, Den Akker en Ons Tehuis tot de organisatie HDO.

In de daaropvolgende jaren werden verdere uitbreidingen, samenwerkingen en de voortzetting van innovatieve projecten uitgebouwd:

  • ‘Back to Basics’ met als doel het herwaarderen van het positief leefklimaat in de residentiële jeugdzorg in Vlaanderen (2016)
  • Uitbouw van twee gedeelde en intensieve kortdurende contextbegeleidingen vanuit JEZ11  met De Zande (2017)
  • Goedkeuring voor het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan Westhoek dat met een intersectoraal team gezinnen ambulant begeleid (2018)
  • Start academische werkplaats ‘Positief Leefklimaat’ in samenwerking met Prof. Dr. Stijn Vandevelde (UGent), Prof. Dr. Rudi Roose (UGent) en Prof. Dr. Peer Van der Helm (Hogeschool leiden) (2018)

VAN 2019 TOT ...

De VOT blijft flexibel inspelen op maatschappelijke behoeften en zet in op innovatie. In 2019 komt er in HDO een kleinschalige wooneenheid voor 4 jongvolwassenen en buddywerking voor kwetsbare jongeren. DIVAM breidt uit met 2 modules delictgerichte contextbegeleiding. De VOT wordt welzijnsvereniging met als deelgenoten de openbare besturen Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik

In 2021 wordt het proeftuinproject JEZ11 omgebouwd naar veilig verblijf JEZ11 voor een capaciteit van 12 meisjes. Dit gaat gepaard met een verhuis naar een nieuwbouw. VOT fungeert als partner in het samenwerkingsverband ‘De ideale wereld’. HDO breidt uit met een extra aanbod crisisverblijf en -begeleiding voor jonge kinderen. Ook het innovatief project ‘TREKKER’ dat ervaringsgerichte en agressie reducerende trajecten aanbiedt, doet de VOT groeien en maakt sinds 2023 deel uit van ons regulier aanbod. Verder nemen we actief deel aan de implementatie van de werkvorm Signs of Safety in West-Vlaanderen wat na reconversie resulteert in een erkenning van 2 modules.

Ook in 2022 en 2023 kwam er heel wat op ons pad. Zo realiseerden we voor JEZ11 onderwijs op maat door Penta en startten we de bouw van een moderne en duurzame infrastructuur voor de 3 leefgroepen en het kamertrainingscentrum van HDO. Daarnaast bieden we in samenwerking met collega voorzieningen zorggarantie voor het jonge kind aan.