ONTEVREDEN?

"Er moet me iets van het hart. Kan jij me helpen?"

Heb je problemen met je begeleiding?

Praat hierover met de begeleiders. Zo kunnen we er samen proberen iets aan te doen. Je kunt je probleem ook vertellen in een bespreking met je aanmelder.

Als je over iets ontevreden bent of niet akkoord bent, dan registreren we samen je klacht en gaan we hiermee aan de slag. We vinden het belangrijk om je mening te horen en zijn steeds bereid om te bekijken hoe we jou kunnen helpen en wat wij hier als organisatie uit kunnen leren.

"Ik ben nog steeds niet akkoord !"

Als je probleem naar jouw mening nog niet is opgelost, kan je een officiële klacht indienen. Je vult dan onderstaand klachtenformulier in. Dit komt in de mailbox van de directeur, Sofie Ducatteeuw, terecht.

Binnen 10 werkdagen kom je te weten of je klacht geldig is. Een klacht is geldig als:

  • de klacht neergeschreven staat;
  • de klacht gaat over de hulp of de begeleiding die je krijgt;
  • en als je een concrete wens hebt over hoe er aan jouw klacht kan worden tegemoet gekomen

Je kunt ook bellen naar Opgroeipunt (078 17 00 00) of het contactformulier op hun website invullen. Dit is een plek voor het delen van vragen, verhalen en meldingen over de diensten van Opgroeien zelf en de organisaties die door Opgroeien worden gesubsidieerd en erkend.