SNEPPE

"Bij ons werken de jongeren, hun netwerk en wij hand in hand met elkaar."

De Sneppe is een leefgroep voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar die een actief betrokken context hebben. We zorgen voor een huiselijke omgeving waarin ze kunnen opgroeien en hebben aandacht voor een positief leefklimaat. We werken binnen een kader van gedeelde zorg met de context – ouders, maar zeker ook andere netwerkfiguren – en streven naar een partnerschap van samen opvoeden.

Jongeren kunnen zowel voor een kortere of een ietwat langere periode in de Sneppe verblijven. Er kan gewerkt worden naar reïntegratie, maar evengoed kan gedeelde zorg het doel op zich zijn.

NETWERKGERICHT

Jouw ouders of andere netwerkfiguren worden uitgedaagd om zoveel als mogelijk zorgtaken en verantwoordelijkheden mee op te nemen. Dit gebeurt op maat van ieders mogelijkheden.

Om dit te realiseren gaan we actief op zoek naar steun binnen het netwerk.

PARTNERSCHAP

Binnen jouw traject streven we samen met jouw netwerk naar partnerschap in het opvoeden.

We vertrekken hierbij vanuit wederzijds vertrouwen en stellen ons open om te leren van elkaar.

VERBINDING

In de leefgroep willen we een thuisgevoel creëren voor, met en door jou.

We willen voor jou een veilige haven zijn van waaruit je kan groeien en ontwikkelen en die als terugvalbasis dient als het even wat minder gaat.

EIGENAARSCHAP

In de leefgroep ben je betrokken partij om samen met ons na te denken over jouw traject en het samenleven in de groep.

Dit volgens eigen kunnen, met vallen en opstaan, maar steeds met de nodige ondersteuning.

EEN DAG IN ONZE LEEFGROEP

’s Morgens word je door de inslapende begeleider gewekt of sta je zelfstandig op. Na het ontbijt, maak je jou verder klaar om naar school te vertrekken. We brengen je ’s morgens ofwel met de bus naar school of wanneer je dit al kan, kun je met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar school vertrekken. Bij terugkeer van school, staan de begeleiders opnieuw paraat voor jou. We eten samen een vieruurtje en luisteren naar hoe je dag is verlopen.

Als je na school nog huiswerk hebt, dan wordt dit op dat moment ook in orde gebracht. Daarna kun je jouw vrije tijd besteden in de leef-en hobbyruimtes van de groep. Een hobbyclub kan je zeker ook doen vanuit de leefgroep. Tegen 17u30 uur gaan we aan tafel. Na het eetmoment doen we nog een rondje waarbij we de verdere avondstructuur overlopen (wasmoment, vrije tijd, tv-moment,…).

Tijdens weekends en vakantiedagen kunnen ook leuke activiteiten binnen- en buitenshuis voorzien worden.

TEAM SNEPPE

Het team van de Sneppe bestaat uit heel wat verschillende mensen, die dagdagelijks samen aan de slag gaan om de best mogelijke ondersteuning voor jou en je netwerk vorm te geven.

Zo  hebben we leefgroepsbegeleiders, waarvan één ook jouw individueel begeleider (IB) wordt. Ook de huishoudsters maken deel uit van het team. Zij worden door allen een hoofdbegeleider ondersteund, die eveneens in de leefgroep aan de slag is. Ook krijg jij één contextbegeleider (CB) die het contact tussen jou en je netwerk opvolgt en af en toe een bezoekje aan jou zal komen brengen in de leefgroep.

Jouw traject wordt verder in goede banen geleid door een zorgcoördinator (ZC), die hiervoor in overleg gaat met jouw IB en CB, jouw consulent, eventueel jeugdrechter en/of andere personen die een bijdrage kunnen leveren in jouw traject. Zelf kan je ook terecht bij jouw zorgcoördinator als je vragen, problemen of zorgen hebt.

De Sneppe heeft daarnaast ook een aangeklikte zorgcoördinator, die samen met de hoofdbegeleider de groepssfeer en de sfeer binnen het team van de Sneppe mee opvolgt en aanstuurt.