MANAGEMENTTEAM

WIE ZIJN WIJ?

Ons managementteam (MAT) staat in voor het ontwikkelen, bekrachtigen en uitvoeren van de strategie en het beleid van de VOT vanuit de missie, visie en strategische doelen. Verder bewaakt het MAT de eenheid van de werking en communicatie, de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteitsvolle werking van de verschillende ondersteunende diensten en deelorganisaties.

Onze verantwoordelijken op een rijtje:

 • Sofie Ducatteeuw: directeur
 • Christelle Van de Steene: verantwoordelijke Financiën en Administratie
 • Stefanie Decru: verantwoordelijke Kwaliteit en ICT
 • Evy Huys: verantwoordelijke Personeel
 • Nele Mortier: verantwoordelijke HDO
 • Lisa Cardoen: verantwoordelijke JEZ11
 • Chloë Claeys: verantwoordelijke DIVAM-OSiO-TREKKER

MISSIE EN VISIE

In de VOT willen we:

 •  met kinderen en jongeren, in (verontrustende) opvoedingssituaties of die een delict pleegden, én hun netwerk de meest kwalitatieve hulp- en dienstverlening op maat realiseren
 • een gedifferentieerde, participatieve hulp- en dienstverlening bieden gericht op een duurzame integratie in de maatschappij
 • een gedreven, betrouwbare en kwaliteitsvolle organisatie zijn die een positief imago uitdraagt
 • signalen geven en actief meedenken aan het beleid in de integrale jeugdhulp
 • een goede intersectorale samenwerking uitbouwen
 • kansen creëren binnen een veilige omgeving zodat elk zich hier kan ontplooien
 • hulp- en dienstverlening aanbieden die aangepast is aan de noden, behoeften en zorgvragen van de cliënt
 • erkenning en appreciatie door de samenleving van onze maatschappelijke opdracht