VIJVERHUIS

"Kijk met je hart door de ogen van het kind."

Binu Singh

In het Vijverhuis verblijven kinderen tussen 0 en 6 jaar waarvoor we een veilige en warme leefomgeving op kindermaat aanbieden. Wij zetten daarbij in op het sensitief en responsief reageren op de noden en vragen van de allerkleinsten en hun netwerk. We zorgen voor een huiselijke omgeving waarin de kinderen kunnen opgroeien en hebben aandacht voor een positief leefklimaat.

Dit doen we door nabijheid, veiligheid en voorspelbaarheid op te bouwen in onze relatie met de kinderen en met jullie als belangrijke zorgfiguren. Van hieruit leert je kind de wereld kennen en verkennen, versterkt jullie band en groei jij als opvoedingsfiguur. 

HECHTING ALS BASIS

Een goede hechting van je kind vormt de basis voor de manier waarop het relaties aangaat. Jij als ouder en/of andere opvoedingsfiguren worden continu betrokken in de dagdagelijkse opvoeding van je jonge kind. Op die manier bouwen jij en je kind succeservaringen op in de omgang met elkaar en leren jullie beiden gezonde relaties aangaan op lange termijn.

Hierbinnen hebben we veel aandacht voor de mentale gezondheid van je jonge kinderen.

BASISZORG EN -BEHOEFTEN

Je kind wordt geboren met een aantal, al dan niet instinctieve, basisbehoeften om op een goede manier te kunnen groeien en ontwikkelen, zoals eten, slapen, liefde van de zorgfiguren, ...

Samen met jou als ouder en/of andere opvoedingsfiguren vervullen we deze basisbehoeften. We zien dit als een interventie en leermoment op zich.

ONTWIKKELING STIMULEREN

Je kind ontwikkelt op zijn eigen tempo. We maken tijd en ruimte om steeds weer nieuwe stappen te zetten. We zien de emotionele ontwikkeling als basis voor zijn verdere ontwikkeling.

We stimuleren dit door samen met hem of haar te spelen op de mat en ontspannen met hem of haar in interactie te gaan. Indien je kind zich goed in zijn vel voelt, maakt dit het gemakkelijk om vooruit te gaan op vlak van taal, motoriek, praten...

AVONTUURLIJK SPELEN

Je kind krijgt de kans om in een gecontroleerde speelomgeving te leren omgaan met risico's.

Hij of zij speelt in een omgeving waarin hij of zij zelf keuzes maakt en niet wordt beperkt. Zo wordt hij of zij gestimuleerd om voor obstakels of moeilijkheden oplossingen te zoeken.

EEN DAG IN ONZE LEEFGROEP

’s Morgens wordt je kind door de nachtbegeleider gewekt. Op schooldagen wordt je kind vervolgens klaargestoomd om naar school of de crèche te vertrekken. Bij terugkeer van school, staan de begeleiders paraat om je kind op te vangen en tijdens het soepmomentje te luisteren naar de avonturen die hij of zij beleefde. Daarna is het tijd voor het was- en spelmoment in de leef- of hobbyruimtes.

Als je kind in het lager onderwijs zit, dan is het na dit alles tijd om huiswerk te maken. Tegen 17u30 gaan we aan tafel (eventueel voorafgegaan door een aperitiefmomentje).  We sluiten de dag af met een gezellig tv momentje, een voorleesmoment en een dikke knuffel. Ondertussen beginnen de allerjongsten naar bed te gaan. Het uur waarop je kind naar bed moet, is afhankelijk van zijn leeftijd.

Tijdens weekends of vakantiedagen valt de rush weg en kan de dag wat gemoedelijker starten. Op die dagen worden er ook leuke activiteiten binnen- en buitenshuis voorzien.

TEAM VIJVERHUIS

Het team van het Vijverhuis bestaat uit heel wat verschillende mensen, die dag en nacht samen aan de slag gaan om de beste mogelijke ondersteuning voor jou en je kind te geven.

Zo hebben we leefgroepsbegeleiders, waarvan één de individueel begeleider van je kind wordt. Jullie worden begeleid door een contextbegeleider die ook meewerkt in de leefgroep en jullie kind dus ook heel goed leert kennen. ’s Nachts nemen de nachtbegeleiders de zorgen van je kind op zich. Ook de huishoudsters maken deel uit van het team. Zij worden allen door een hoofdbegeleider ondersteund die ook veel zorgmomenten van je kind op zich neemt. 

Jouw traject wordt in goede banen geleid door jouw zorgcoördinator. Om dit te doen gaat hij/zij in overleg met jouw mini-team, en/of andere personen die een bijdrage kunnen leveren aan jouw traject. Bij hen kun je steeds terecht met vragen, problemen of zorgen.

Het Vijverhuis heeft daarnaast ook een aangeklikte zorgcoördinator, die samen met de hoofdbegeleider de groepssfeer en de sfeer binnen het team mee opvolgt en aanstuurt.