JEZ11

Spreek uit Jezelf

OVER JEZ11

JEZ11 is een veilig verblijf en is er voor meisjes tussen de 12 en 18 jaar die zich aan de hulpverlening onttrekken en onder invloed van een negatieve context grensoverschrijdend gedrag stellen.

JEZ11 staat op vandaag in voor:

  • 12 modules veilig verblijf
  • 14 modules kortdurend intensieve contextbegeleiding, waarvan twee in te zetten in een gedeeld traject met De Zande en/of uitstroom Veilig Verblijf
  • 2 modules ondersteunende begeleiding

De module Veilig Verblijf wordt gekarakteriseerd door een planmatige en op continuïteit gefocuste begeleiding, met extra aandacht voor relationele, fysieke en infrastructurele veiligheid.

IN JEZ11 STAAN WE VOOR

  • Een veilige haven waar onze jongeren en hun context zichzelf kunnen zijn
  • Het bieden van ondersteuning om hun leven terug op de rails te krijgen
  • Het samen met onze jongeren en hun context op zoek te gaan naar wat ze nodig hebben om opnieuw aansluiting te vinden bij de maatschappij
  • Het samen op pad gaan zodat ze vertrouwen vinden en kunnen groeien
  • Maximale re-integratie in de maatschappij
  • De uitbouw van een netwerk zodat onze jongeren en hun context er niet alleen voor staan na een verblijf in JEZ1

Dit alles doen we door een dynamische inzet van beveiliging, zowel relationeel als fysiek, afgestemd op de noden van onze jongeren.

TEAM JEZ11

Om onze werking vorm te geven, is een team van cruciaal belang. Zo hebben we leefgroepsbegeleiders, die ook jouw contextbegeleider of individueel begeleider kunnen zijn. Ook de psycholoog, begeleider crea- en dramatherapie, begeleider sport, ervaringsdeskundige en de huishoudsters maken deel uit van het team. Deze groep mensen worden ondersteund door twee hoofdbegeleiders, ook hen kan je af en toe in de leefgroep terugvinden.

Jouw traject wordt in goede banen geleid door één van onze twee zorgcoördinatoren. Hiervoor gaan zij in overleg met jouw mini-team, jouw consulent en jeugdrechter en/of andere personen die een bijdrage kunnen leveren aan jouw traject. Zelf kan je terecht bij jouw zorgcoördinator als je vragen, problemen of zorgen hebt.

Tot slot is het belangrijk dat de visie en de algemene werking van JEZ11 wordt uitgedragen en up to date blijft. Dit is de taak van de verantwoordelijke van JEZ11. Samen met de andere leden van het team is zij aanwezig in JEZ11, is ze een luisterend oor voor jongeren en medewerkers en bouwt ze mee aan de algemene werking van Vereniging Ons Tehuis.

PEDAGOGISCH OVERLEG JEZ11

Om onze werking vorm te geven, is een team van cruciaal belang. Binnen JEZ11 zorgt het PO JEZ11 voor het uitdragen en up to date houden van de visie en de algemene werking van JEZ11. Dit team bestaat uit de zorgcoördinatoren, hoofdbegeleiders, psycholoog en de verantwoordelijke van JEZ11.

Zij volgen nieuwe tendensen en werkvormen op en brengen deze binnen in onze voorziening. Zo blijven we kwaliteitsvolle hulpverlening afgestemd op jullie krachten, noden en behoeften bieden.

Verder leiden de zorgcoördinatoren het hulpverleningstraject van de jongeren en hun netwerk in goede banen. Ze bieden een luisterend oor en antwoord op jullie vragen en die van de medewerkers van JEZ11. Daarnaast volgen de hoofdbegeleiders het dagelijkse reilen en zeilen op, maar ondersteunen ze ook begeleiders in het uitvoeren van hun dagtaak. Dit alles doen ze met ondersteuning van hun verantwoordelijke.

Contacteer JEZ11