Contextbegeleiding

"Alleen ga je snel, samen gaan we verder."

Contextbegeleiding is een mobiele en ambulante vorm van hulpverlening die zich richt naar gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar, waar sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie. Naast de focus op het gezin als geheel en de manier waarop de gezinsleden met elkaar samenleven, betrekken we actief het netwerk rond het gezin. De contextbegeleider werkt aan een evenwichtig, gunstig en stabiel gezinsklimaat door ouders in hun krachten te zetten, hen opvoedingsvaardigheden aan te leren en hun netwerk te versterken.

Verder bieden we ook mobiele begeleiding aan jongeren (CBAW) die de stap naar zelfstandig wonen zetten en hierbij nog begeleiding en ondersteuning wensen of nodig hebben. Deze begeleiding wordt door een woonbegeleider van team Dreve of door een contextbegeleider opgenomen .

We beschikken over verschillende modules met elk hun eigen inhoudelijke accenten en intensiteit (minstens wekelijks een contactmoment).

CONTEXTBEGELEIDING

Binnen deze module gaan we aan de slag met gezinnen die intensieve ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden van hun kinderen, met mogelijks ook hulpvragen op andere levensdomeinen.

De kinderen/jongeren van deze gezinnen wonen ofwel thuis ofwel verblijven ze in één van onze leefgroepen of het kamertrainingscentrum.

POSITIEVE HERORIËNTERING

Binnen PH gaan we samen met jouw gezin en jouw netwerk aan de slag rond verbinding, communicatie en herstel van relaties.

PH wordt meestal ingezet als extra schakel binnen een langer lopend hulpverleningstraject. Via PH wordt de probleemsituatie gedeblokkeerd en weer in beweging gezet.

VEILIGHEIDSPLANNING

Binnen deze module gaan we vanuit een oplossingsgerichte bril samen aan de slag met als doel het creëren van veiligheid binnen jouw gezin.

We betrekken hierbij steeds jullie netwerk om samen tot een werkend veiligheidsplan te komen zodat de integriteit en ontwikkelingskansen van jullie kinderen worden gewaarborgd.

CRISISBEGELEIDING

Binnen deze begeleiding - na aanmelding door het Crisismeldpunt Minderjarigen West-Vlaanderen - gaan we aan de slag met jouw gezin wanneer er onmiddellijk kortdurend intensieve pedagogische hulp noodzakelijk is.

ZORGGARANTIE

We bieden gedurende 6 maanden per jaar contextbegeleiding aan voor gezinnen met jonge kinderen waar uithuisplaatsing dreigt alsook voor kwetsbare zwangere moeders.

We garanderen dat deze contextbegeleiding zo snel als mogelijk wordt opgestart. Indien nodig in combinatie met één van onze andere werkvormen. De duur is afhankelijk van de noden.

CB OPEN-HART-CIRKELS

Een open-hart-cirkel is een ontmoeting en creëert een verbindende dialoog voor jongeren (tot 25 j) en hun context die geraakt zijn door de crisis of de vastgelopen situatie. In een cirkel van veiligheid wordt een gezin uitgenodigd om angst, liefde, verdriet en verlangens met elkaar te delen.

Het doel is dat de betrokkenen naar elkaar toe groeien en kunnen omgaan met de psychische kwetsbaarheid van elkeen.

CB AUTONOOM WONEN

CBAW heeft als doel om de stap naar zelfstandig wonen stapsgewijs en op jouw maat te begeleiden en ondersteunen.

Onze integrale woonbegeleiders of contextbegeleiders ondersteunen jou en jouw netwerk op alle levensdomeinen.

WAAR WIJ BELANG AAN HECHTEN

Het optimaliseren van opvoedingsvaardigheden, ontwikkelingskansen, veiligheid, communicatie en verbinding.

Geloof in onlosmakelijke verbondenheid tussen het kind en zijn of haar context

Werken vanuit partnerschap met ouders, kinderen en hun netwerk

Kracht- en oplossingsgericht werken

Professionaliteit met een hart

TEAM CONTEXT

Binnen HDO werken we grotendeels met een apart contextteam. Deze contextbegeleiders (CB’s) specialiseren zich in bepaalde vormen van contextbegeleiding die we, zowel mobiel als gekoppeld aan ons verblijf, aanbieden.

Elk gezin krijgt een contextbegeleider toegewezen en deze fungeert als centraal aanspreekpunt voor ouders en andere netwerkfiguren doorheen het begeleidingstraject.

Het team wordt ondersteund door een hoofdbegeleider en zorgcoördinator.