DIVAM

Dienst Ieper - Veurne voor Alternatieve Maatregelen

WIE ZIJN WIJ?

DIVAM werkt als Dienst voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen (HCA) binnen arrondissement Ieper en Veurne. Binnen onze dienst gaan we aan de slag met jongeren tussen de 12 en 23 jaar die een delict pleegden. Op basis van het jeugddelinquentiedecreet gaat DIVAM samen met de jongere aan de slag naar aanleiding van een reactie op een delict door Openbaar Ministerie of Jeugdrechtbank. 

Binnen onze dienst willen we diezelfde jongeren en hun context stimuleren hun verantwoordelijkheid op te nemen in het herstel van de schade ontstaan naar aanleiding van het jeugddelict. Daarnaast begeleiden we ook (minderjarige) slachtoffers en context

We vertrekken hierbij – afhankelijk van het niveau waarop de reactie plaatsvindt – vanuit verschillende afhandelingsvormen

WAAR WIJ BELANG AAN HECHTEN

Onze focus ligt bij het herstelgericht werken met aandacht voor alle betrokken partijen

Bouwen aan inzicht in eigen delictgedrag en die hieraan gelinkte gevolgen

Een cliëntgericht aanbod waarbij we streven naar een dienstverlening op maat

Het opbouwen van een begeleidingsrelatie op basis van respect

Vanuit een ervaringsgerichte bril bouwen aan kleine succeservaringen

Focus op het aanleren van vaardigheden en handvaten die bijdragen aan het vermijden van recidive

 

 

TEAM DIVAM

Om onze werking vorm te geven, is een team van cruciaal belang. Binnen ons team zijn verschillende mensen aan de slag met elk een eigen functie en taak.

Jouw traject binnen DIVAM wordt in goede banen geleid door één van onze begeleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende afhandelingsvormen en jouw persoonlijke begeleiding. Zelf kan je terecht bij jouw begeleider als je vragen, problemen of zorgen hebt.

Daarnaast is het ook belangrijk dat de visie en de algemene werking van DIVAM wordt uitgedragen en up to date blijft. Dit is de taak van de verantwoordelijke van DIVAM. Naast de dagdagelijkse leiding, biedt de verantwoordelijke inhoudelijke alsook praktisch-organisatorische ondersteuning aan het team van begeleiders. Daarenboven bouwt ze mee  aan de algemene werking van Vereniging Ons Tehuis.

Contacteer DIVAM