HAGEKANT

"We willen jou de basis en de mogelijkheid geven om jouw vleugels uit te slaan"

In de Hagekant verblijf je in een perspectiefbiedende leefgroep waar kinderen (vanaf zes jaar) en jongeren voor langere tijd welkom zijn. In de leefgroep ligt het accent op opvoeden binnen een gezellige en huiselijke leefgroep, aangezien je op korte termijn niet naar je (t)huis terug kan.

We werken intensief samen met je ouders of andere belangrijke mensen uit je omgeving. We richten ons dus niet enkel op je gezinsleden, maar ook op je ruimere familie, vrienden, klasgenoten, onthaalgezinnen, trainers, buren,…

LEEFKLIMAAT

Gezien je voor een langere periode bij ons verblijft, vinden we het belangrijk dat je jou goed voelt in de leefgroep.

In onze leefgroep zijn er tijdens weekends en vakanties meestal heel wat jongeren aanwezig. We werken dagdagelijks dan ook op verschillende manieren aan de onderlinge relaties en het groepsgevoel.

NETWERKGERICHT

We proberen zicht te krijgen op de belangrijke personen rondom jou en zijn aandachtig voor hoe je deze contacten kan behouden, herstellen of eventueel uitbreiden.

We willen dat ze zich ook welkom voelen bij ons en willen hen volgens hun mogelijkheden stimuleren om een belangrijke rol te (blijven) opnemen in jouw leven, ook na jouw vertrek uit onze leefgroep.

FOCUS OP HET GEWONE

In de Hagekant hechten we veel belang aan een voor jou zo normaal mogelijk leven. Dit betekent dat we inzetten op het kunnen voortzetten van jouw dagdagelijkse bezigheden.

Daarnaast willen we het huiselijk en gezellig maken in de Hagekant. Dit door het creëren van een warm nest, het vieren van belangrijke gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld jouw verjaardag,…

KUNNEN GROEIEN

We willen een veilige haven voor je zijn van waaruit je de mogelijkheid krijgt om ervaringen op te doen en verder kan groeien.

Doorheen jouw verblijf in de Hagekant, willen we jou laten groeien in jouw zelfstandigheid en dit op jouw tempo. Zelfstandigheid zien we als een ruim thema, waar niet enkel praktische vaardigheden toe behoren, maar ook probleemoplossingsvaardigheden en doorzettingsvermogen.

EEN DAG IN ONZE LEEFGROEP

’s Morgens word je door de inslapende begeleider gewekt of sta je zelfstandig op. Na het ontbijt, maak je jou verder klaar om naar school te vertrekken. We brengen je ’s morgens ofwel met de bus naar school of wanneer je dit al kan, kun je met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar school vertrekken. Bij terugkeer van school, staan de begeleiders opnieuw paraat voor jou. We eten samen een vieruurtje en luisteren naar hoe je dag is verlopen.

Als je na school nog huiswerk hebt, dan wordt dit op dat moment ook in orde gebracht. Daarna kun je jouw vrije tijd besteden in de leef-en hobbyruimtes van de groep. Een hobbyclub kan je zeker ook doen vanuit de leefgroep. Tegen 17u30 uur gaan we aan tafel. Na het eetmoment doen we nog een rondje waarbij we de verdere avondstructuur overlopen (wasmoment, vrije tijd, tv-moment,…).

Tijdens weekends en vakantiedagen kunnen ook leuke activiteiten binnen- en buitenshuis voorzien worden.

TEAM HAGEKANT

Het team van de Hagekant bestaat uit heel wat verschillende mensen, die dagdagelijks samen aan de slag gaan om de best mogelijke ondersteuning voor jou en je netwerk vorm te geven.

Zo  hebben we leefgroepsbegeleiders, waarvan één ook jouw individueel begeleider (IB) wordt. Ook de huishoudsters maken deel uit van het team. Zij worden allen door een hoofdbegeleider ondersteund, die eveneens in de leefgroep aan de slag is. Ook krijg jij één contextbegeleider (CB) die het contact tussen jou en je netwerk opvolgt en af en toe een bezoekje aan jou zal komen brengen in de leefgroep.

Jouw traject wordt verder in goede banen geleid door een zorgcoördinator (ZC), die hiervoor in overleg gaat met jouw IB en CB, jouw consulent, eventueel jeugdrechter en/of andere personen die een bijdrage kunnen leveren in jouw traject. Zelf kan je ook terecht bij jouw zorgcoördinator als je vragen, problemen of zorgen hebt.

De Hagekant heeft daarnaast ook een aangeklikte zorgcoördinator, die samen met de hoofdbegeleider de groepssfeer en de sfeer binnen het team van de Hagekant mee opvolgt en aanstuurt.