KWE

"Vanuit kleinschaligheid toape onder boane naar de toekomst"

Onder Boane is een kleinschalige wooneenheid (KWE) waar vier jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar samenwonen.

Onze KWE vormt een ideale tussenstap voor jongeren uit een voorziening of thuiscontext met weinig of geen ondersteunend netwerk die emotioneel niet klaar zijn om de stap naar volledig zelfstandig wonen te zetten.

OP MAAT

In de KWE gaan we samen met jou en jouw context aan de slag op basis van jouw vragen en noden binnen de verschillende levensdomeinen. Denk hierbij aan wonen, budget, welzijn...

Daarnaast is dagbesteding ons stokpaardje. Jou hierin activeren is één van onze voornaamste doelstellingen.

NETWERKGERICHT

Werken aan jouw toekomst doe je niet alleen. Daarom hebben we binnen jouw traject aandacht voor steunfiguren die jou mee op weg kunnen helpen. Dit kunnen zowel familie, vrienden als professionelen zijn.

Daarnaast kan je ook beroep doen op een buddy.

AAN HET STUUR

Binnen de KWE vinden we het heel belangrijk dat je zelf mee richting kan geven aan jouw traject. Jij bepaalt de doelen, alsook het tempo waarop we er samen mee aan de slag.

Jouw begeleider is als het ware jouw 'compagnon de route'.

COHOUSEN

Door samen te wonen met andere jongeren willen we inzetten op het versterken van jouw sociale vaardigheden en hechten we belang aan fijn samenleven.

Dit betekent dat je kan leren van jouw huisgenoten en begeleiders, maar dat je ook inzicht krijgt in de maatschappelijke verwachtingen.

EEN DAG IN DE KWE

In de KWE start de dag met de wekker. Deze heb je de avond ervoor zelf ingesteld. Daarna wordt verwacht dat je zelfstandig op jouw dagbesteding geraakt.

Op een doorsnee weekdag word je ’s avonds hartelijk verwelkomd door jouw begeleider voor de avondroutine. Zo word je bijgestaan bij het koken, de was en de plas of is er ruimte voor een babbeltje. ‘S avonds check je best ook even je agenda want wie weet staat er een moment gepland met jouw individueel begeleider. Die persoon gaat samen met jou op boodschappen, staat jou bij in administratie en budget of is een luisterend oor als het eens wat minder gaat.

Tot slot gaat er tweewekelijks een bewonersvergadering door, waarbij we het natuurlijk uitermate belangrijk vinden dat je aanwezig bent.

TEAM KWE

Om onze werking vorm te geven, is een team van cruciaal belang. Zo  hebben we begeleiders, die ook jouw contextbegeleider of individueel begeleider kunnen zijn. Zij zijn op weekdagen in de KWE aanwezig. Deze groep mensen wordt ondersteund door een hoofdbegeleider, ook hem/haar kan je af en toe in de KWE terugvinden.

Jouw traject wordt in goede banen geleid door jouw zorgcoördinator. Om dit te doen gaat hij/zij in overleg met jouw mini-team, en/of andere personen die een bijdrage kunnen leveren aan jouw traject. Zelf kan je terecht bij jouw zorgcoördinator als je vragen, problemen of zorgen hebt.