LEERPROJECT

"Tijdens mijn leerproject kreeg ik inzicht in de reden waarom ik feiten pleeg."

De jeugdrechter of het parket kan als reactie op een bepaald delict een leerproject opleggen. DIVAM staat in voor de uitvoering van dit leerproject.

Het leerproject geeft jou de kans om over jouw gedrag, de feiten en de gevolgen ervan na te denken. Daarnaast heeft het leerproject als doel jou binnen verschillende thema’s handvaten aan te reiken die ervoor moeten zorgen dat het plegen van feiten in de toekomst kan worden vermeden.

 

OP MAAT

Samen met jouw begeleider ga je op basis van jouw groeiplan aan de slag binnen verschillende levensdomeinen.

Je stelt samen doelstellingen voorop die focussen op het aanleren, versterken en inoefenen van bepaalde vaardigheden die noodzakelijk zijn voor voorkomen van nieuw delictgedrag.

HERSTELGERICHT WERKEN

Tijdens het leerproject sta je samen met jouw begeleider stil bij de gevolgen van jou feiten aan de hand van de hersteldriehoek. Dit geeft jou de kans na te denken over gevolgen voor jezelf en jouw context, het slachtoffer en de maatschappij.

Hierin gelinkt wordt vanuit een herstelgedachte stilgestaan bij de manier waarop je mogelijks aan de gevolgen tegemoet kan komen.

ERVARINGSGERICHT WERKEN

Binnen een leerproject werken we graag op maat van jouw kwaliteiten en talenten. Zo gaan we vaak aan de slag met verschillende ervaringsgerichte methodieken.

Op die manier kan het trainen van bepaalde vaardigheden meteen in de praktijk worden omgezet en bouw je (kleine) succeservaringen op.

ONS AANBOD

Afhankelijk van de aard en de ernst van de feiten opteren jeugdrechter of parket steeds voor een bepaald aantal uren leerproject.

Het aanbod van DIVAM bevat:
- Leerproject: 10 uur
- Leerproject: 20 uur
- Leerproject: 40 uur

VERLOOP LEERPROJECT

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek met jou en jouw ouders geeft de begeleider uitleg over de inhoud van het leerproject en worden een aantal praktische afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in een overeenkomst.

Bij aanvang van de sessies start de kennismakingsfase. Hierin leert de begeleider jou beter kennen en ga je samen aan de slag met het groeiplan. Dit plan op basis van verschillende levensdomeinen focust op beschermende en risicofactoren en geeft richting aan het verdere verloop van het traject.

Doorheen het leerproject wordt minstens één maal per week een afspraak ingepland.

Op het einde van het leerproject vindt een eindevaluatiegesprek plaats met jou en jouw ouders om het verloop van het traject te bespreken. Dit gebeurt op basis van een eindverslag.