GEMEENSCHAPSDIENST

"Op deze manier kon ik iets terug doen voor de maatschappij."

De jeugdrechter kan als reactie op een bepaald delict ervoor kiezen om een gemeenschapsdienst op te leggen. DIVAM staat in voor de begeleiding van deze gemeenschapsdienst.

De jeugdrechter legt steeds een aantal uren gemeenschapsdienst op. Dit betekent dat je steeds één of meerdere dagen aan de slag gaat.

HERSTELGERICHT

Binnen jouw gemeenschapsdienst vinden we het heel belangrijk dat we samen stilstaan rond herstel naar aanleiding van jouw delict. Hierbij komt voornamelijk herstel ten aanzien van de maatschappij op de voorgrond.

Tegelijk willen we deze oefening in de praktijk brengen. Dit door binnen jouw vrije tijd een aantal uur onbezoldigd aan de slag te gaan binnen een voorziening van openbaar nut.

ERVARINGSLEREN

Tijdens een gemeenschapsdienst is het tevens de bedoeling dat je ervaring opbouwt in bepaalde arbeidsattitudes en sociale vaardigheden. Denk hierbij aan het samenwerken met collega's, het uitvoeren van bepaalde opdrachten,

Deze ervaringen zitten nadien in jouw rugzak en kunnen van pas komen tijdens latere loopbaan.

OP MAAT

In onze begeleiding hechten we groot belang aan het op maat werken.

Bij de zoektocht naar een werkplaats ga je samen met jouw begeleider op zoek naar een werkplaats die het meest aansluit bij jouw persoonlijkheid. Je staat stil bij jouw sterktes en krachten en maakt vervolgens de puzzel welke werkplaats hierbij het best aansluit.

VERANTWOORDELIJKHEID

Bij de uitvoering van een gemeenschapsdienst komt ook enige verantwoordelijkheid kijken.

Dit betekent dat je ook zelf verantwoordelijk bent voor het nakomen van de afspraken die met de werkplaats werden gemaakt.

VERLOOP GEMEENSCHAPSDIENST

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek met jou en jouw ouders geeft de begeleider uitleg over inhoud van de gemeenschapsdienst en worden een aantal praktische afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in een overeenkomst die door alle partijen wordt ondertekend.

Naast het effectief aan het werk gaan, bevat een gemeenschapsdienst ook steeds vijf uur vorming. Tijdens deze momenten sta je samen met jouw begeleider stil bij enkele thema’s zoals jouw delict en de link met herstel, belangrijke arbeidsvaardigheden en ga je samen op zoek naar een geschikte werkplaats.

Vooraleer je aan de slag gaat, is er steeds eerst een kennismakingsgesprek op de werkplaats. Tijdens dit gesprek worden praktische afspraken gemaakt.

De gemeenschapsdienst zelf vindt meestal plaats tijdens een vakantie of op momenten waarop je geen school hoeft te lopen.

Na afloop van het traject is er steeds een gesprek met de werkplaats en vindt ook opnieuw een eindgesprek plaats met jou en jouw ouders.