POSITIEF PROJECT

"Mijn plan hielp mij op weg naar het goedmaken van mijn feiten."

De jeugdrechter of het parket kan als reactie op een bepaald delict het aanbod tot het uitwerken van een positief project doen. DIVAM staat in voor de begeleiding van dit positief project.

Samen met jouw begeleider en jouw context krijg je de kans om jouw verantwoordelijkheid op te nemen voor de gevolgen van jouw delict. Vanuit een herstelgerichte bril ga je aan de slag met de opmaak, alsook de uitvoering van jouw persoonlijk plan. Zo kom je zelf tot een manier om tot herstel te komen tot de verschillende partijen.

HERSTELDRIEHOEK

De basis van het positief project betreft de hersteldriehoek. Samen met jouw begeleider sta je bij de opmaak van jouw plan stil bij drie verschillende elementen:

• De gevolgen voor jezelf en jouw context.
• De gevolgen voor het slachtoffer en zijn/haar context.
• De gevolgen voor de maatschappij.

EIGENAARSCHAP JONGERE

Binnen het positief project zit je zelf aan het stuur van jouw begeleiding. Je neemt hierbij de verantwoordelijkheid op voor de opmaak en de uitvoering van jouw plan.

Dit betekent dat je zelf de belangrijkste factor bent binnen jouw eigen unieke plan.

BEGELEIDER ALS COPILOOT

Jouw begeleider ondersteunt jou tijdens het positief project op twee manieren.

Enerzijds kan je beroep doen op jouw begeleider om tot de inhoud van jouw plan te komen. Anderzijds biedt jouw begeleider ook procesmatige ondersteuning bij het verloop van jouw traject en de uitvoering van jouw plan.

FOCUS OP TALENTEN & KWALITEITEN

Het plan binnen een positief project krijgt vorm op basis van jouw eigen talenten en kwaliteiten.

Vanuit een kracht- en toekomstgerichte bril is het plan een weerspiegeling van jouw interesses, vaardigheden en competenties... Op die manier kan je jouw krachten inzetten om tot herstel te komen.

VERLOOP POSITIEF PROJECT

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek met jou en jouw ouders geeft de begeleider uitleg over de inhoud van het leerproject en worden een aantal praktische afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in een overeenkomst.

Gedurende 6 à 8 weken ga je vervolgens samen met jouw begeleider op wekelijkse basis aan de slag met de opmaak van jouw plan. Eenmaal klaar wordt dit plan ter goedkeuring voorgelegd aan het parket of de jeugdrechter.

Bij een goedgekeurd plan krijg je vervolgens zes maand de tijd om dit uit te voeren. Om jou hierbij te helpen zit je maandelijks samen met jouw begeleider die jou hierin ondersteunt.

Na afloop vindt een eindgesprek plaats waarop jij samen met alle betrokken mensen aanwezig bent.