HERSTELBEMIDDELING

"Vanuit dialoog op zoek naar een oplossing."

Naar aanleiding van een jeugddelict kunnen jeugdrechter of parket een aanbod tot herstelbemiddeling doen. Dit traject biedt alle betrokken partijen de kans om zelf op zoek te gaan naar een vorm van herstel die tegemoet komt aan de gevolgen van het delict.

Herstelbemiddeling is geen vervanging voor de gerechtelijke procedure. Verwijzers kunnen wel rekening houden met het verloop en het resultaat van het bemiddelingsproces.

Het aanbod tot herstelbemiddeling is gratis.

BEROEPSGEHEIM

Onze bemiddelaar heeft beroepsgeheim. Dit betekent dat hij binnen het bemiddelingsproces geen informatie aan andere partijen mag bezorgen zonder dat je hier eerst zelf toestemming voor hebt gegeven.

Ook in functie van communicatie met jeugdrechter en parket ben je als partij steeds op de hoogte van welke info er wordt gedeeld.

VRIJWILLIG

Binnen een aanbod tot herstelbemiddeling ben je volledig zelf vrij om te beslissen hier al dan niet in te gaan op het aanbod.

Onze bemiddelaar zorgt ervoor dat je als partij over voldoende informatie beschikt om hier een gegronde keuze in te maken.

MEERZIJDIGE PARTIJDIGHEID

Tijdens het bemiddelingsproces is onze bemiddelaar meerzijdig partijdig.

Dit betekent dat hij steeds aandacht heeft voor alle belangen van alle betrokken partijen. Hij is een neutrale derde partij die op geen enkele manier een standpunt inneemt binnen de inhoudelijke discussie.

DIRECT OF INDIRECT

Het contact met de andere partij kan steeds op twee manier.

Indirect betekent dat alle communicatie richting de andere partij verloopt via de bemiddelaar.

Bij directe bemiddeling gaan partijen op een neutrale plaats samen aan tafel zitten.

VERLOOP HERSTELBEMIDDELING

In eerste instantie ontvang je steeds een brief van het parket waarin men een aanbod tot herstelbemiddeling doet. Aan de hand van de contactgegevens op deze brief dien je contact op te nemen met onze dienst.

Vervolgens plant onze bemiddelaar met beide partijen een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijg je alle informatie die je nodig hebt en krijg je de mogelijkheid aan te geven al dan niet in te gaan op het aanbod tot bemiddeling. Ook kan je aangeven bij wat je jou zelf het comfortabelst vindt: een direct of indirecte manier van bemiddelen.

Het proces zelf heeft als doel om tot een gezamenlijk standpunt te komen die tegemoet komt aan de gevolgen naar aanleiding van het delict. Hierbij is er aandacht voor vragen, wensen, bedenkingen… van alle partijen. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een overeenkomst die door alle partijen wordt ondertekend en overgemaakt aan parket.