JEZ11 THERAPIE

“Het creëren van beweging, psychisch en fysiek, wordt als proces omarmd."

In JEZ11 wordt een vast intern therapeutisch aanbod voorzien. Enerzijds omwille van het besloten karakter waarin een aanklampende en drempelverlagende manier van werken voorop staat en anderzijds omwille van de ernst van de problematieken.

INTERNE THERAPIESESSIES

In JEZ11 is een interne psycholoog voltijds tewerkgesteld. De inhoud van de individuele therapiesessies wordt door jou in samenspraak met de psycholoog bepaald.

Verder is er een ervaringsdeskundige werkzaam in JEZ11. Zij biedt de mogelijkheid voor individuele gesprekken aan indien jij hiertoe de nood voelt.

CREA- EN DRAMATHERAPIE

Crea-en dramatherapie werkt hoofzakelijk groepsgericht. Enkel in de onthaalfase wordt er één dagdeel per week individueel met jou aan de slag gegaan.

Met behulp van creatieve methodieken, gevoed vanuit een improvisatie-insteek, wordt deze therapievorm visueel en daadkrachtig vormgegeven.

SPORTTHERAPIE

Een derde pijler binnen het therapeutisch aanbod in JEZ11, vormt sporttherapie. Binnen het dagprogramma van JEZ11 wordt er drie maal per week aandacht besteed aan sport. Het sportaanbod is hierbij gevarieerd en tracht maximaal in te spelen op de noden van iedere jongere.

Verder wordt er in de onthaalfase één dagdeel individueel met jou aan de slag gegaan.

VZW EQUISENSE

JEZ11 heeft een samenwerkingsverband met vzw Equisense. In deze samenwerking zijn we gericht op het werken met paarden als spiegel, coach en vriend. Er zijn enerzijds groepssessies waarbij de focus ligt op de groepstherapie. Deze sessies zijn verplicht en gaan één keer in de maand door per leefgroep.

Daarnaast bestaat ook de, niet-verplichte, mogelijkheid om individuele sessies te organiseren, waarbij de focus op empowerment ligt en vertrekt vanuit een gefundeerde hulpvraag.