JEZ11 CONTEXTBEGELEIDING

“Vanuit onze contextbegeleiding slaan we een brug tussen de jongere en haar context.”

Binnen de module Veilig Verblijf in JEZ11 wordt steeds een module contextbegeleiding toegevoegd. Daarnaast voorziet JEZ11 modules zuivere contextbegeleiding voor meisjes die uitstromen uit een Gemeenschapsinstelling of Veilig Verblijf, de zogenaamde CBKI.

BASISHOUDING

Doorheen jouw traject wordt een contextgerichte basishouding gehanteerd.

Hieronder begrijpen we: respectvol, aanklampen en flexibel, integraal, meerzijdig partijdigheid, multimodaal, emancipatorisch, competentieverhogend, responsabiliserend en consequent.

VERSCHILLENDE ROLLEN

Jouw contextbegeleider neemt gedurende jouw traject verschillende rollen op. Zo zorgen zij ervoor dat er informatie aan jouw context wordt gegeven over jouw functioneren in de leefgroep, over de werking binnen JEZ11 en leefgroepsafspraken. Gericht op emotionele betrokkenheid en steun, stellen zij zich op als klankbord.

Op die manier kunnen jouw contextfiguren hun hart lucht, bezorgdheden delen en ventileren. Naast inspanningen op praktisch vlak (school, verlof, …), wordt er ook aandacht besteedt aan het gedrag, attitudes en vaardigheden bij jouw contextfiguren.

STAPSGEWIJS

Voor face-to-face contact met jouw context werken we aan de hand van een opbouw. Door te temporiseren vergroten we de kans op succeservaringen. Bij het te snel uitbreiden, missen we een stabiele basis om op terug te vallen en moeten we regelmatig een stapje terug zetten.

Binnen deze opbouw maken we een onderscheid tussen enerzijds bezoeken in en rond JEZ11 en anderzijds verlof als bezoeken naar jouw context. De frequentie van verlof is op maat van jou en jouw context, maar houdt rekening met het doorstroomperspectief.

CBKI

Binnen de twee modules zuivere contextbegeleiding “CBKI”, begeleidt JEZ11 jongeren en hun context bij de overgang van een gesloten (verbonden aan de Gemeenschapsinstelling) of besloten traject (verbonden aan Veilig Verblijf) naar verschillende doorstroomfinaliteiten.

De inhoud en duur van de begeleiding wordt afgestemd op de noden specifiek voor de gekozen doorstroomfinaliteit.