JEZ11 LEEFGROEPEN

“Wij creëren een voldoende veilige omgeving , die de meisjes draagt en verdraagt, zodat ze kunnen groeien."

JEZ11 bestaat uit twee leefgroepen van maximaal zes jongeren, waarbij er op een planmatige en op continuïteit gefocuste begeleiding gewerkt wordt met extra aandacht voor veiligheid (infrastructureel, fysiek en relationeel).

RELATIE ALS HEFBOOM

Het sleutelprincipe van JEZ11 is de hulpverleningsrelatie die we aangaan en de dialoog die daaruit ontstaat. In het werken met jou en jouw context gaan we op zoek naar hoe we een geslaagde ontmoeting mogelijk kunnen maken.

We willen een duurzame relatie aangaan die tegen een stootje kan. Dit betekent dat we een doorgedreven engagement met jou aangaan en een groot verlangen hebben om met jou en jouw context te werken.

KRACHTGERICHTE FOCUS OP MENS

We geloven in jouw mogelijkheden en krachten, ook wanneer deze niet onmiddellijk zichtbaar zijn of als je er zelf niet (meer) in gelooft.

In JEZ11 gaan we op zoek naar jouw interesses, creativiteit, eigenheid en talenten waarop we kunnen inzetten om in relatie te gaan en doelstellingen te bereiken.

DIALOOG EN PARTICIPATIE

In jouw traject willen we niet enkel zaken in kaart brengen, informatie geven of oplossingen vinden. We willen tijd maken om samen met jou en alle andere betrokkenen in dialoog te gaan.

We zoeken samen naar woorden voor de (psychische) realiteit, zonder meteen verandering te verwachten of oplossingen aan te bieden. Zo wordt jouw traject een gezamenlijke zoektocht.

ZORGDRAGENDE BEGRENZING

Onze zorg wordt gekenmerkt door nabijheid en vertrouwen. Binnen een huiselijke omgeving willen we voor jou een veilige haven creëren waar je terecht kan en van waaruit je kan exploreren.

We proberen zicht te krijgen op jouw relationele en emotionele noden, gaan na welke vaardigheden je reeds bezit en welke verantwoordelijkheden je kan dragen. Op basis hiervan wordt de ruimte uitgetekend waarbinnen jij en jouw context bepaalde verantwoordelijkheden kunnen opnemen.