GROEPS- EN TEAMDYNAMICA

"Together. Everyone. Achieves. More."

Inzicht in hoe een groep of een team in elkaar zit, is van groot belang om een groep op het juiste spoor te houden. Aandacht voor een gezonde teamdynamiek, wederzijds vertrouwen en begrip én respect voor elkaars vaardigheden is dan ook noodzakelijk.

Binnen ons aanbod voorzien we in een groeps- en teamdynamisch aanbod. Hiermee willen we groepen uitdagen om de groep, maar ook zichzelf als belangrijke schakel binnen de groep beter te leren kennen.

Dit doen we door middel van op maat gemaakte trajecten vol uitdagende oefeningen en reflectiemomenten. Ben je zelf op zoek naar dergelijk aanbod? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

EEN GROEPSDYNAMISCH TRAJECT

Binnen de groepsdynamische trajecten richten we ons op leefgroepen waar het leefklimaat in die mate is verstoord dat het begeleiden van de bewoners in het gedrang komt. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat zowel begeleiders als jongeren bereid zijn om kritisch naar zichzelf te kijken en samen het traject willen aangaan. Het belangrijkste doel is het herstellen van het leefklimaat in een leefgroep. Dit willen we bekomen door onderliggende dynamieken zichtbaar en bespreekbaar te maken. Door de deelnemers –zowel jongeren als begeleiders- even uit hun comfortzone te halen worden patronen zichtbaar en ontstaan er nieuwe inzichten bij de deelnemers. Met deze inzichten kunnen de deelnemers in de toekomst aan de slag.

Trajecten kunnen variëren in de tijd en over een bepaalde periode worden gespreid.

EEN TEAMDYNAMISCH TRAJECT

Binnen teamdynamische oefeningen gaan we aan de slag met begeleidingsteams in functie van het bevorderen van het werkklimaat.

Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen wordt een traject op maat van de doelgroep uitgewerkt, waarin de focus ligt het op (opnieuw) positief verbinden. Dit willen we bekomen door (mogelijks) onderliggende dynamieken binnen het team zichtbaar en bespreekbaar te maken en hier vanuit een oplossingsgerichte bril samen me aan de slag te gaan.

Trajecten kunnen variëren in de tijd en over een bepaalde periode worden gespreid.