OSiO - OUDER

"It takes a village to raise a child."

Het opvoeden van een kind is voor iedereen anders. Soms neem je als ouder een voorbeeld aan de opvoeding die je zelf als kind kreeg, soms neem je de beslissing om het net over een volledig andere boeg te gooien.

Niettemin kom je als ouder binnen elke levensfase van jouw bengel voor enkele uitdagingen te staan. Denk maar aan ‘Ik ben twee en zeg nee’ of een puber die plots enkel nog het tegenovergestelde doet van wat jij hem of haar vraagt. Op die momenten heb je als ouder soms nood aan een luisterend oor, een bemoedigende schouderklop of net enkele handvaten die jou opnieuw op weg kunnen helpen.

Binnen OSiO staan wij op dergelijk moment voor jouw klaar. Op maat van jouw vraag en nood beschikken we zowel over een individueel alsook een groepsaanbod. De focus hierbij ligt op het ondersteunen, informeren en jou vanuit een oplossingsgerichte bril opnieuw op weg helpen.

PEDAGOGISCH ADVIES

Tijdens een kort traject van maximaal vijf één-op-één-gesprekken ligt de focus op een luisterend oor, ondersteuning, informatie en advies.

Samen wordt krachtgericht op zoek gegaan naar een passend antwoord, alsook tips and tricks die kunnen helpen bij een specifieke opvoedingsvraag.

Een gesprek vindt plaats op afspraak en op een neutrale locatie.

OUDERREEKS IEDEREEN OUDER

Een ouderreeks bestaat uit een traject waarbij we met eenzelfde groep van maximaal twaalf ouders drie keer samenkomen. Binnen de ouderreeksen ligt de focus op een meer uitgebreid thema.

'Iedereen ouder' zoomt in op de vijf verschillende opvoedkundige ouderlijke vaardigheden: betrokkenheid, begrenzing, monitoring, positieve bekrachtiging en problemen oplossen.

OUDERREEKS PUBER IN HUIS

Een ouderreeks bestaat uit een traject waarbij we met eenzelfde groep van maximaal twaalf ouders drie keer samenkomen. Binnen de ouderreeksen ligt de focus op een meer uitgebreid thema.

Met insteken vanuit Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit wordt uitgebreid stilgestaan bij typisch pubergedrag en hoe hier als ouder mee om te gaan.

OUDERBIJEENKOMST

Tijdens een ouderbijeenkomst wordt samen met een groep van maximaal vijftien ouders aan de slag gegaan rond een bepaald opvoedkundig thema.

Aan de hand van theorie en het delen van ervaringen ligt de focus op verschillende actuele thema's: 'Mijn kind op het internet', 'Grenzen en structuur', 'Over zelfvertrouwen', 'Eerste hulp bij emoties'...

ONS AANBOD IN JOUW BUURT?

Op zoek naar een ouderbijeenkomst of -reeks in jouw buurt? Of wens je aan te melden voor een pedagogisch adviesgesprek?

Maak dan gebruik van onderstaande knoppen om onze kalender te raadplegen of ons aanmeldformulier terug te vinden.