KORT ERVARINGSGERICHT TRAJECT

"Samen elkaars grootste sterkte."

Via de methodiek van het ervaringsleren wordt aan de jongere en zijn steunfiguur een aanbod gedaan om de situatie te deblokkeren en hen een perspectief te bieden die het hulpverleningstraject terug in beweging zet. Dit doen we door er samen met alle betrokken partijen op uit te trekken. Dit rekening houdend met volgende randvoorwaarden:

  • De inhoud van een KET zal er steeds op gericht zijn om jou en jouw context inzicht of rust te laten verwerven.
  • Er is een (beperkte) vorm van motivatie nodig van alle deelnemers.
  • Alle partijen tonen bereidheid om het eigen functioneren kritisch te bekijken.

VERLOOP KET

Een vrijblijvende aanmelding voor een KET gebeurt via het aanmeldformulier op de website. Jouw aanmelding wordt vervolgens inhoudelijk besproken op ons tweewekelijks team.

In functie van een mogelijke opstart wordt jouw vraag vervolgens toegewezen aan een begeleider die contact opneemt voor het inplannen van een intakegesprek. Hierop ben je als jongere zelf aanwezig samen met jouw betekenisvolle context en een eventuele aanmelder.

Binnen een KET wordt volledig op maat gewerkt. Trajecten kunnen variëren in tijd. Eén KET bestaat minimaal een halve, maximaal twee dagen.

Enige tijd na de KET vindt een terugkommoment plaats. Hierbij zijn idealiter opnieuw alle personen betrokken bij de intake aanwezig.