ART

"Onder elke uiting van agressie zit een behoefte."

ART-training is een individuele training en wordt ingezet als interventie naar aanleiding van één of een reeks van agressie-incidenten:

  • Sociale vaardigheidstraining wordt gebruikt om nieuw sociaal gedrag aan te leren. Focus hierbij ligt op modeling, gedragsoefening, sociale bekrachtiging en transfer training.
  • Boosheidscontroletraining waarbij agressief gedrag wordt afgeleerd en we werken aan het tekort aan impulscontrole.
  • Training in het moreel redeneren waarbij we samen aan de slag gaan binnen het denkproces met als doel minder egocentrisch redeneren.

VERLOOP ART-BEGELEIDING

Een vrijblijvende aanmelding voor ART via het aanmeldformulier op de website. Jouw aanmelding wordt vervolgens inhoudelijk besproken op ons tweewekelijks team.

In functie van een mogelijke opstart wordt jouw vraag vervolgens toegewezen aan een begeleider die contact opneemt voor het inplannen van een intakegesprek. Hierop ben je als jongere zelf aanwezig samen met jouw betekenisvolle context en een eventuele aanmelder.

Het traject zelf bestaat uit tien wekelijkse sessies van ongeveer een uur. Indien relevant is er de mogelijkheid om halverwege het traject een sessie te organiseren waarop (één van de) contextfiguren aansluiten.

Het eindgesprek vindt plaats na afloop van de tien sessies. Hierbij zijn idealiter opnieuw alle personen betrokken bij de intake aanwezig.