Uitbreiding veiligheidsplanning

In 2020 werd gestart met de uitbouw van een aanbod contextbegeleiding met primaire focus op het creëren van veiligheid voor minderjarigen. Dit startte als pilootproject waarbij de tijd genomen werd om de inhoudelijke en organisatorische uitwerking van dit aanbod te verfijnen. Vanuit de vaststelling dat erop vandaag nog te weinig oplossingen gevonden worden om tegemoet te komen aan de noden van kinderen en jongeren in verontrustende thuissituaties, ontstond deze oproep. De Vlaamse regering kiest ervoor om het aanbod contextbegeleiding i.f.v. veiligheidsplanning structureel in te bedden en voorziet een uitbreiding van trajecten. In dit aanbod wordt duidelijk de verwachting gesteld om te werken vanuit de principes van Signs of Safety.

Binnen de VOT hebben we de afgelopen jaren heel wat kennis en expertise opgebouwd in Signs of Safety. We waren dan ook zeer enthousiast om in te gaan op deze oproep en zo ons aanbod contextbegeleiding uit te breiden. We zagen in deze oproep ook kansen om het aanbod voor de Westhoek te versterken door af te stemmen met collega voorzieningen. Samen met vzw De Loods, vzw De Walhoeve en vzw Kompani dienden we dan ook een dossier in waarbij we het aanbod in de Westhoek kunnen uitbreiden met 8 modules contextbegeleiding i.f.v. veiligheidsplanning. Concreet voor de VOT, een uitbreiding met 2 modules.

Net voor het ingaan van de kerstvakantie ontvingen we het goede nieuws dat ons dossier werd goedgekeurd en we vanaf 1 februari 2024 een uitbreiding krijgen van ons aanbod met 2 modules contextbegeleiding i.f.v. veiligheidsplanning.