Home

Nieuws

Zorginspectie bezoekt JEZ11
22/02/2018 - 08:59

Op 11 september 2017 mochten we in JEZ11 de Zorginspectie ontvangen rond het thema vrijheidsbeperkende maatregelen. Hierbij werd onze werking enerzijds geëvalueerd op gebied van vrijheidsberovende en –beperkende maatregelen. Anderzijds was er ook aandacht voor het gevoerde preventief beleid en verbeterbeleid.