Home

 

 

Welkom bij VOT

 

De Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen is als welzijnsvereniging actief binnen de sectoren Bijzondere Jeugdzorg en Opvoedingsondersteuning.  Via onze deelorganisaties bieden wij een continuüm aan hulp- en dienstverleningsvormen aan.  

We nodigen je uit om onze organisatie verder te verkennen.

 

Deelorganisaties