Home

Voorstelling JEZ11

 

JEZ11 is een proeftuin dat 10 meisjes begeleidt tussen de 12 en 18 jaar met een ernstige problematische opvoedingssituatie en waarbij delictgedrag symptomatisch op de voorgrond treedt.  JEZ11 bevindt zich op het continuüm van residentiële hulpverleningsvormen tussen een open voorziening en een gesloten gemeenschapsinstelling.  Er is nood aan intensieve begeleiding en behandeling, zonder dat er nood is aan maatschappelijke beveiliging.

JEZ11 biedt een trajectmatig begeleidingsaanbod aan.  De finaliteit van de werking kunnen we als volgt definiëren:

'Het creëren van een voldoende veilige omgeving, die de meisjes draagt en verdraagt, zodat men kan groeien en vertrouwen kan vinden in zichzelf en de begeleiding om:

  • het verleden te verwerken,
  • terug relaties aan te gaan en/of bestaande relaties te versterken
  • aansluiting te vinden in de maatschappij,

al dan niet met ondersteuning van verdere hulpverlening.'

 

In april 2017 kreeg JEZ11 een bijkomende erkenning voor twee gedeelde trajecten in samenwerking met Gemeenschapsinstelling ‘De Zande’.  Met inzet van deze module kan contextbegeleiding opgestart worden terwijl een meisje in De Zande verblijft.  Hiermee willen we de jongeren en hun context maximale kansen bieden om op een intensieve manier toe te werken naar een reïntegratie in de samenleving.

 

JEZ11 is trots dat zij door volgende meter en peter vertegenwoordigd wordt: 

Meter: whitespace Peter:
 
Joke Devynck   CCMP Ieper