ROTS & WATER

"Bewust ademen helpt mij in moeilijke situaties."

Binnen ons aanbod focussen we ons ook op Rots & Water-duobegeleidingen. We gaan hierbij aan de slag met duo’s waarbij de thuis- of begeleidingssituatie dreigt vast te lopen of reeds is vastgelopen.

Aan de hand van psychofysieke weerbaarheidstraining wordt aandacht besteed aan concepten als verbinding, zelfvertrouwen, opkomen voor jezelf, grenzen (h)erkennen en leren aangeven… door middel van ervaringsgerichte methodieken en reflectieve oefeningen.

VERLOOP ROTS & WATER

Een vrijblijvende aanmelding voor een Rots & Water-duobegeleiding gebeurt via het aanmeldformulier op de website. Jouw aanmelding wordt vervolgens inhoudelijk besproken op ons tweewekelijks team.

In functie van een mogelijke opstart wordt jouw vraag vervolgens toegewezen aan een begeleider die contact opneemt voor het inplannen van een intakegesprek. Hierop ben je als jongere zelf aanwezig samen met jouw betekenisvolle context en een eventuele aanmelder.

Het traject zelf bestaat uit vijf sessies van telkens ongeveer een uur.

Na afloop van de laatste sessie vindt een eindgesprek plaats met als doel stil te staan bij de tijdens de sessies aangeleerde handvaten.