Home

Procesverloop leertraject 1 AWL

20 september 2019: Kick-off

 • Een inspiratie- en infomoment voor alle voorzieningen residentiële jeugdzorg, over de sectoren heen.
 • Mogelijkheid tot inschrijven in het intensieve leer- en ontwikkelingstraject voor voorzieningen dat van start gaat in oktober 2019.

Meer info

 

Midden oktober 2019: actiedag 1

 • Probleemstelling en verwachtingen aftoetsen: wat willen we tijdens dit traject zeker bekomen?
 • Kaders aanreiken aan professionals/cliënten (focus vormingsdagen) om visie te voeden en hierover samen reflecteren:
  • Wat betekent het voor jongeren om in een andere omgeving op te groeien?
  • Wat vinden ze belangrijk?
  • Welke ingrediënten zijn nodig om een bepaalde veiligheid voor hen te creëren?
  • Wat loopt moeilijk?
  • Welke acties kunnen organisaties zelf ondernemen om hiermee aan de slag te gaan?

 

December 2019: actiedag 2

 • Reflectie op actiedag 1:
  • Wat deed de eerste dag met organisaties?
  • Hoe teruggekeerd naar de voorziening?
  • Welke actie werd al dan niet reeds ondernomen?
 • Hoe worden jongeren betrokken in dit ganse verhaal?
  • Wat is het belang hiervan?
  • Ervaren onze cliënten het leefklimaat zoals wij willen/denken dat het ervaren wordt?
 • Dialoog aan te gaan met jongeren en begeleiders om de betrokkenheid op die manier te verhogen op een structurele manier. Mogelijke input van onze kant uit:
  • Vragenlijsten leefklimaat (cliënten)
  • LGWCI (professionals)
  • Welke methodes gebruiken organisaties?
 • Traject mee uitstippelen in de eigen voorziening van de deelnemende organisaties.

 

Januari 2020: Terugkomdag

 • Aftoetsen implementatietraject in eigen voorziening: Hoe willen voorzieningen dit aanpakken?  We reflecteren en sturen bij indien nodig.

 

Januari – eind mei 2020: aan de slag in eigen voorziening

 • Individuele aftoetsing en coaching is tijdens deze periode mogelijk.

 

Omwille van COVID-19 werd de planning van de intervisiemomenten met 2 maanden opgeschoven t.o.v. de oorspronkelijke timing:

 

Juni 2020: Intervisie 1

 • Deze intervisie gaat online door omwille van de corona-maatregelen.
 • Reflectie op het traject en vastleggen vervolgacties. 
 • We staan ook stil bij welke impact/invloed de maatregelen gelinkt aan het coronavirus hebben gehad op voorzieningen, hun jongeren en medewerkers. Bijkomend worden vervolgacties vastgelegd.

 

September 2020: Intervisie 2

 • Reflectie op het traject en vastleggen vervolgacties.

 

September 2021: Terugkomdag

 • Omwille van het COVID19–virus zijn niet alle voorzieningen aan de slag kunnen gaan met hun oorspronkelijk implementatieplan.  Dit maakt dat zij pas in het najaar van 2020 effectief aan de slag zullen gaan, het moment waarop het leertraject in principe ten einde is.  Om tegemoet te komen aan de vragen vanuit het werkveld, wordt alsnog een terugkomdag georganiseerd in september 2021 om over de sectoren heen stil te staan bij de successen, struikelblokken, bekommernissen...