Home

Leefgroep HDO Hagekant

HDO Hagekant is een perspectiefbiedende leefgroep voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.  In de leefgroep ligt het accent op het opvoedingsgebeuren gezien er geen reïntegratie in een context op korte termijn is vooropgesteld.  Ook hier wordt er intensief met de ouders of andere netwerkfiguren samengewerkt.