Home

Intensief kortdurende contextbegeleiding

Foutmelding

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (regel 579 van /home/webonsth/domains/votjeugdhulp.be/public_html/includes/menu.inc).

We zetten intensief kortdurende contextbegeleiding (IKT) in bij gezinnen met acute en/of afgebakende probleemgebieden of als vervolghulp.

Onder acuut verstaan we een probleemsituatie die zich niet langer dan 1 jaar manifesteert.  We focussen dus vooral op nieuw aangemelde dossiers.

Onder afgebakende probleemgebieden verstaan we:

  • een opvoedingsprobleem (bv verwenning, tekort aan vaardigheden om aan de nieuwe opvoedingstaken eigen aan de ontwikkelingsfase van het kind tegemoet te komen, …)
  • een problematiek op een bepaald levensdomein dat effect heeft op het kind/de jongere (bv echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, …)
  • problemen bij de jongeren waardoor ze dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling (gebrekkige sociale vaardigheden, spijbelproblematiek,…).

Met afgebakend bedoelen we dat de hulpverlening zich op één of meerdere bovenstaande probleemgebieden zal focussen.  Andere problemen zoals schulden, huisvestingsproblemen enz. kunnen wel aanwezig zijn maar zullen niet worden opgenomen en staan ook de hulpverlening niet in de weg.

Het doel is in eerste instantie de escalatie van de probleemsituatie in te dijken door vroegtijdig de probleemsituatie aan te pakken en zo een eventuele plaatsing van de jongere te vermijden (= preventie).

Daarnaast willen we ook IKT inzetten als vervolghulp na crisishulp aan huis (CAH) of module verblijf of dagbegeleiding met als doel de jongere in de thuisomgeving (verder) te laten wonen.  Hiervoor beogen we een afname van de aanwezige problemen in het gezin en de opvoeding en bij de jongere en zijn omgeving.

De totale begeleidingsduur van IKT bedraagt 6 maanden en is niet verlengbaar.  De begeleiding is opgebouwd in 5 verschillende fases.
De intensiteit van de begeleidingscontacten varieert naargelang de fase waarin de begeleiding zich bevindt.  Deze zal bij aanvang heel intensief zijn met een gemiddelde van 4 uur per week.  Naar afbouw van de begeleiding wordt de frequentie en duur van deze contacten sterk verminderd.