Home

    U bent hier

    • U bent hier:
    • Home > Inhoudelijke en vormelijke veranderingen in de VOT

Inhoudelijke en vormelijke veranderingen in de VOT

 

Samen met integrale jeugdhulp vormt het experimenteel modulair kader de opstart van wat gezien wordt als één van de grootste wijzigingen in de (Bijzondere) Jeugdzorg van de voorbije 35 jaar.  En dat heeft gevolgen op velerlei vlak: voor de cliënt, voor de organisaties, voor de medewerkers en voor het beleid.

Het experimenteel kader toegepast binnen de VOT

De Vereniging Ons Tehuis werd aanzien als een prioritaire voorziening wat betekent dat wij op 1 januari 2013 moesten instappen in het EMK.  Dit betekende dat wij slechts enkele maanden hadden om deze grondige organisatieveranderingen door te voeren.  De Vereniging Ons Tehuis gaat concreet van 6 naar 4 deelorganisaties.  Divam en Jez11 blijven aparte organisaties weliswaar ook gemoduleerd en via een enveloppe gefinancierd.  Ouders Steunen in opvoeden blijft een project gefinancierd door de VOT.  Ons Tehuis, Harmonie en Den Akker worden samengevoegd tot een multifunctionele organisatie (MFO)en kreeg de naam HDO mee.

Een multifunctionele organisatie combineert meerdere werkvormen, ook modules genoemd.  Het aanbod kan in overleg met alle betrokkenen aangepast worden aan de hulpvraag.  Elke begeleiding omvat minstens contextbegeleiding.

HDO is erkend voor 89 begeleidingen van gezinnen en jongeren in een problematische leefsituatie tussen 0 en 21 jaar.  Het werkgebied is het arrondissement Ieper en aanpalende arrondissementen.  Het aanbod omvat:

  • 81 contextbegeleidingen (waarvan 42 gecombineerd met verblijf en 7 met dagbegeleiding)
  • 7 dagbegeleidingen
  • 8 contextbegeleidingen in functie van autonoom wonen
  • 42 plaatsen verblijf 0 tot 20 jaar (leefgroepen en kamertrainingscentrum)

 

Na de inhoudelijke veranderingen, werd de vorm aangepakt!

Op 30 mei 2013 werd De Beursvloer georganiseerd in Ieper.  De Beursvloer is een evenement waarbij verenigingen én bedrijven uit Ieper samenkomen in een informele en dynamische sfeer.  Het doel is om tot een match te komen tussen het aanbod van bedrijven en de vraag van verenigingen.  Het gaat hier om niet-financiële prestaties om bedrijven en verenigingen uit verschillende sectoren dichter bij elkaar te brengen.  Voor elke dienst of product dat een bedrijf aanbiedt, levert de vereniging een tegenprestatie.  Zo ontstaat een win-win situatie, zonder dat er een betaling aan te pas komt.

We konden 5 contracten afsluiten, waaronder een overeenkomst met Publivents.
Publivents was bereid een nieuwe website aan te maken en meteen ook de VOT een geheel nieuwe huisstijl aan te meten.
Een ander contract dat we afsloten was met Fotografie DIVAY.  De foto’s van DIVAY worden gebruikt om onze nieuwe website meer kleur te geven.

Publivents ontwikkelde een brandbook voor onze huisstijl en paste heel wat documenten aan: complimentkaarten, visitekaartjes, sjablonen voor powerpoint en brieven…
Bovendien werden al onze logo’s gerestyled tot een homogeen geheel.  Ook deze website behoort tot de resultaten van deze samenwerking.