Home

Historiek JEZ11

In juni 2008 deed de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een oproep voor het oprichten van proeftuinen.  Deze oproep kwam er naar aanleiding van een gebrek aan een gepast aanbod voor minderjarige meisjes die delictfeiten hebben gepleegd en die reeds een lang en moeilijk traject doorlopen hebben.  De minister stelde in zijn oproep duidelijk dat het om een zeer gespecialiseerd aanbod ging, dat als waardig alternatief kon gezien worden voor een plaatsing in de gemeenschapsinstelling.  Beslotenheid en sterke structurering van het hulpaanbod stonden hierbij centraal.

Op 3 december 2008 kreeg de Vereniging Ons Tehuis het heugelijke nieuws dat de minister de Vereniging geselecteerd had voor de realisatie van een proeftuinproject voor meisjes.
Voor dit project werd geopteerd voor de naam JEZ11.  ‘Jez11’ is sms-taal voor het woord ‘jezelf’ en verwijst naar het feit dat de meisjes terug in zichzelf moeten geloven.  Bovendien verwijst het naar een strofe uit het gedicht over de Vereniging Ons Tehuis, dat werd geschreven naar aanleiding van het 40-jarige bestaan van de Vereniging in 2007.

Begin februari 2009 konden de eerste jongeren hun intrek nemen in JEZ11.