Home

Historiek HDO

Foutmelding

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (regel 579 van /home/webonsth/domains/votjeugdhulp.be/public_html/includes/menu.inc).

De Multi-Functionele Organisatie ‘HDO’ bestaat sinds 1 januari 2013.  Naar aanleiding van de opstart van het Experimenteel Modulair Kader (EMK) vloeiden drie aparte voorzieningen van de Vereniging Ons Tehuis samen tot één nieuwe organisatie die 89 jongeren en gezinnen begeleidde.

HDO heeft haar wortels in:

  • het begeleidingstehuis Ons Tehuis, waarvan de capaciteit werd geïntegreerd binnen de afdelingen 'verblijf' en 'contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen'
  • het dagcentrum Den Akker, dat in Wervik de modules context- en dagbegeleiding aanbood
  • de thuisbegeleidingsdienst Harmonie, die na de fusie de contextbegeleiding opneemt van alle jongeren en gezinnen begeleid door HDO.

Op 1 januari 2016 sloten we de Wervikse afdeling.  Alle diensten zijn voortaan gecentraliseerd in Ieper.  De modules dagbegleiding werden omgebouwd naar modules verblijf en contextbegeleiding.  Het totaal aantal jongeren en gezinnen begeleidt door HDO komt daardoor op 94, wat een stijging inhoudt.

Tegelijkertijd werd beslist om de leefgroep Vijverhuis als aparte entiteit te laten erkennen voor de opvang van jonge kinderen (0-12 jaar).

 

Ons Tehuis

Uit vermeldingen in de archieven van de Stad Ieper blijkt dat “De Wezenschool” van Ieper reeds in de 17e eeuw bestond.
In 1611 overhandigden de Aartshertogen Albrecht en Isabelle aan de toenmalige Stadsmagistratuur van Ieper een vergunningsakte voor de stichting van een “school voor arme jongens”.

Deze school kwam in 1796 onder toezicht van de Commissie van de Godshuizen en was gevestigd in de binnenstad van Ieper.  De school was in de volksmond gekend als de “Sloetsenschole” en verwees naar het hoofddeksel dat de leerlingen dienden te dragen.
Juist voor Wereldoorlog I werden de jongere kinderen overgebracht naar het St-Elizabethgesticht voor meisjes, dat verhuisde naar Loker.  De oudere jongens bleven te Ieper.

Tijdens Wereldoorlog II legden de Duitsers beslag op het gebouw zodat de jongens dienden te verhuizen naar Loker.  Na de oorlog was het gebouw binnenin een echte ruïne geworden.
In de loop van de jaren 1950 werd de naam “Wezenschool” officieel afgeschaft en werd de naam “Ons Tehuis voor jongens” ingevoerd.  In 1960 kwamen de meisjes vanuit Loker terug naar Ieper, waardoor de instelling terug een gemengde bevolking kreeg.  De naam werd veranderd in “Ons Tehuis”.

Op basis van de erkenningsvoorwaarden voor instellingen die geplaatste minderjarigen opnemen (wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming) kreeg Ons Tehuis op 28 februari 1974 een erkenning voor 130 residentiële plaatsen.
Door de afbouw van de residentiële plaatsen vanaf januari 1980 werd de residentiële capaciteit geleidelijk verminderd tot 45 plaatsen residentieel.

De multi-functionele organisatie HDO integreerde de capaciteit van Ons Tehuis binnen haar werking.

Den Akker

In juni 1989 diende de Vereniging Ons Tehuis een aanvraag in om een dagcentrum op te richten in Wervik.  Een half jaar later kreeg VOT toelating om een dagcentrum met een capaciteit van zes plaatsen op te starten.

Op 1 februari 1990 opende dagcentrum Den Akker zijn deuren in de Duivenstraat te Wervik.  De naam van het dagcentrum werd afgeleid van de ligging, namelijk in de onmiddellijke nabijheid van de Steenakker, het marktplein van de stad Wervik.
In 1995 breidde capaciteit van het dagcentrum uit van zes naar tien plaatsen, om vervolgens op 17 september 1999 te verhuizen naar een ruime rijwoning met comfortabele accommodatie en grote tuin in de Kruisekestraat te Wervik.

Na een autonome werking van twee decennia integreerde Den Akker op 1 januari 2013 zich in de nieuwe multi-functionele organisatie HDO.

Harmonie

In het voorjaar van 1990 diende de Vereniging Ons Tehuis een aanvraag in om een dienst zelfstandig wonen op te richten.  De Vlaamse Gemeenschap gaf haar principiële goedkeuring op voorwaarde dat de dienst als een autonome vzw opgericht zou worden. 
De Vereniging Ons Tehuis was bereid om een aantal residentiële plaatsen van het begeleidingstehuis Ons Tehuis af te staan, zodat deze omgebouwd konden worden naar capaciteit voor de nieuwe vzw ‘Harmonie’.  Het OCMW Ieper was bereid mee te participeren in de vzw.

Op 7 februari 1992 kreeg men de definitieve erkenning voor het opstarten van een autonome dienst Begeleid Zelfstandig Wonen en thuisbegeleiding, beiden met een capaciteit van negen plaatsen.

Na een goed jaar werken bleek de maximumcapaciteit voor thuisbegeleiding bereikt, terwijl Begeleid Zelfstandig Wonen onvoldoende aangesproken werd.
Dit leidde in juli 1993 tot een eerste herverdeling van de capaciteit tot 15 plaatsen thuisbegeleiding en 3 plaatsen BZW, om vervolgens vanaf 1 januari 1995 de volledige capaciteit van 18 plaatsen uitsluitend voor thuisbegeleiding in te zetten

De invoering van de programmatienormen binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg in 1997 ontnam Harmonie quasi alle toekomstige mogelijkheden op uitbreiding.  Dit gegeven, samen met de tendens tot schaalvergroting in de sector, leidde ertoe dat de contacten met de Vereniging Ons Tehuis werden hernieuwd om uiteindelijk uit te monden in een fusie.
De vzw werd ontbonden en op 1 juli 2001 werd Harmonie opgenomen binnen de Vereniging Ons tehuis.

De capaciteit van de thuisbegeleidingsdienst breidde in 2012 een laatste keer uit van 18 naar 32, onder andere dankzij de afbouw van 3 residentiële plaatsen binnen Ons Tehuis.

Op 1 januari 2013 werd Harmonie omgevormd tot de afdeling contextbegeleiding van de multi-functionele organisatie HDO.  Sindsdien neemt zij de contextbegeleiding op van alle jongeren en gezinnen begeleid door HDO.