Home

    U bent hier

    • U bent hier:
    • Home > Goedkeuring masterplan en subsidiebelofte nieuwbouw

Goedkeuring masterplan en subsidiebelofte nieuwbouw

Begin juni ontvingen we van Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) volgend schrijven, ondertekend op 28 mei 2014: 

"De VIPA-coördinatiecommissie heeft advies uitgebracht over uw aanvraag tot goedkeuring van het masterplan en tot het verstrekken van een subsidiebelofte voor de nieuwbouw voor de organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg Ons Tehuis.
De ziting had plaats op 24 april 2014 en het advies was gunstig.  Dat betekent dat ik uw masterplan goedkeur en u de subsidiebelofte verleen.  De subsidiebelofte geldt vanaf de datum van deze brief en is twee jaar geldig."

Volgens de planning zal de ruwbouw begin 2015 verrijzen aan de straatkant van de Poperingseweg te Ieper.  Eind 2015 zullen de administratieve diensten van de Vereniging Ons Tehuis, de zorgcoördinatoren en het contextteam Ieper van HDO hun intrek nemen in deze nieuwbouw.

vooraanzicht_nieuwbouw.jpg

achteraanzicht_nieuwbouw.jpg

boven_vooraanzicht_nieuwbouw.jpg

boven_achteraanzicht_nieuwbouw.jpg