Home

Data bijeenkomsten leertraject 2 AWL

Actiedagen

 

Intervisiemomenten

Door het grote aantal deelnemers in de provincies West- & Oost-Vlaanderen en de provincie Antwerpen wordt er geopteerd voor twee intervisiegroepen binnen deze provincies. Het intervisiemoment gaat door op dezelfde dag, eenmaal in de voormiddag en eenmaal in de namiddag. 
Er wordt een maximum van 14 personen per intervisiemoment nagestreefd in kader van reflectie en diepgaande bespreking. Doordat nog niet alle deelnemers zeker zijn van hun effectieve deelname wordt de opsplitsing pas eind april / begin mei 2021 gemaakt en dit nadat iedere organisatie een herinneringsmail heeft ontvangen. 

Het intervisiemoment voor de provincies Vlaams-Brabant, Brussel & Limburg gaat steeds door in de voormiddag.