Home

Ondersteuningsmodules

Foutmelding

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (regel 579 van /home/webonsth/domains/votjeugdhulp.be/public_html/includes/menu.inc).

 

Vanaf 1 april 2022 streeft de Academische Werkplaats Positief Leefklimaat naar een structurele, duurzame en intersectorale verankering van het begrip ‘leefklimaat’ in de residentiële jeugdzorg. Om voorzieningen (verder) te ondersteunen in het (voortdurende) streven naar een open leefklimaat worden er vanuit de AWL een aantal ondersteuningsmodules aangeboden: vorming (in open aanbod en/of in de voorziening), intervisiemomenten en procesbegeleiding. Met behulp van theoretische achtergrond en praktische handvatten wordt de visie van voorzieningen rond het leefklimaat gevoed en worden reflectiemogelijkheden gecreëerd.

Een aantal voorzieningen, behorend tot SF 331 en 319.01, kunnen voor onderstaande ondersteuningsmodules genieten van een financiële tussenkomst van Icoba. Uiteraard kunnen ook de andere voorzieningen of deze die niet verbonden zijn aan Icoba genieten van het ondersteuningsaanbod van de AWL. Neem hiervoor zeker contact op met Lisa (contactgegevens onderaan deze pagina).

De ondersteuningsmodules worden verzorgd en uitgewerkt door de projectcoördinator van de Academische Werkplaats Positief Leefklimaat: Lisa Cardoen

Lisa is Bachelor Orthopedagoog (Hogeschool VIVES) en Master Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Gent). Na haar studies ging ze in 2015 aan de slag als leefgroepbegeleider en zorgcördinator in de leefgroep JEZ11 (Vereniging Ons Thuis), Bijzondere Jeugdzorg, ondertussen erkend als Veilig Verblijf.

In 2020 nam Lisa de  projectcoördinatie van de Academische Werkplaats Positief Leefklimaat (AWL) over van Delphine Levrouw. Ze begeleidde een leertraject met 51 voorzieningen residentiële jeugdzorg en een tweede met de voorzieningen Veilig verblijf en de gemeenschapsinstellingen.

 

 

 

 

1.Basisvorming ‘Positief Leefklimaat’ (open aanbod)

 

In deze vorming neem ik je mee in het gedachtegoed en de kaders rond het belang en de vormgeving van een positief leefklimaat in de residentiële jeugdhulp.

Na een vertaling van de theorie naar het concrete werkveld, zoom ik in op het belang van het betrekken van jongeren en medewerkers bij de vormgeving van het leefklimaat en hoe je dat realiseert. De inhoud en de procedure rond het inzetten van de vragenlijsten leef- en werkklimaat licht ik hierbij toe. 

Met de theoretische achtergrond en de praktische handvatten wil ik de visie van voorzieningen rond positief leefklimaat voeden en reflectiemogelijkheden rond het thema creëren. Met oefeningen daag ik je uit  om stil te staan bij de sterktes en uitdagingen van het leefklimaat in je eigen voorziening, afdeling of leefgroep. En met  doe-opdrachten help ik je om meer gedragenheid te creëren bij je collega’s en doelgroep.

Met deze vorming en huiswerkopdrachten moedig ik je tot slot aan om acties en verdere stappen vast te leggen om het leefklimaat binnen je eigen voorziening of afdeling of groep te optimaliseren .

De basisvorming (9h30 – 16h30) wordt georganiseerd in samenwerking met Icoba (https://www.icoba.be/vorming-en-opleiding-icoba) en gaat door op volgende momenten:

Basisvorming “Positief Leefklimaat”

20 mei 2022

Huis van het Nederlands

Vlaams - Brabant

2 juni 2022

Sint-Baafshuis

Oost - Vlaanderen

10 juni 2022

Scoutshuis

Antwerpen

 

2.Basisvorming ‘Positief leefklimaat’ (In Company)

 

Bovenstaande vorming kan eveneens vorm gegeven worden in de eigen voorziening, voor een team, een groep afgevaardigden of alle medewerkers behorend tot de organisatie. Afhankelijk van de noden kan de vorming in één of twee dagdelen georganiseerd worden.

Bij interesse in deze ondersteuningsmodule kan contact opgenomen worden met Lisa Cardoen.

 

3.Intervisiemomenten (open aanbod)

 

Je volgde de basisvorming ‘positief leefklimaat’ of nam deel aan een eerder leertraject gericht op het leefklimaat en je wil het gedachtegoed (verder) implementeren in je organisatie? Tijdens vijf intervisiemomenten, van 9h30 tot 12h30, gaan we samen  met ieders leernoden aan de slag.

Als je deelneemt aan 1 of meerdere intervisies, stuur je vooraf één of meerdere vraagstukken, uitdagingen, maar ook succesverhalen door met de bedoeling ze te delen met de andere deelnemers. Wij bundelen alles per thema en koppelen ze aan één van de 5 intervisiemomenten. . Zo leren we van én met elkaar. Je bent vrij om aan één, meerdere of alle intervisie momenten deel te nemen.  We geven uiteraard de voorkeur aan het volgen van het volledige leertraject.

Met en na een intervisiemoment:

 • ben je dieper ingegaan op  specifieke thema’s gelinkt aan het leefklimaat. Zo kom je tot een bewustwording van de verschillende elementen in het leefklimaat en word je ondersteund in de vormgeving ervan.
 • kan je, door het leren van en met elkaar, contacten en samenwerking(en) met andere deelnemers en voorzieningen op korte en lange termijn realiseren.

De intervisiemomenten (9h30 – 12h30) wordt georganiseerd in samenwerking met Icoba (https://www.icoba.be/vorming-en-opleiding-icoba) en gaat door op volgende momenten:

Intervisiemomenten “Positief Leefklimaat”

16 september ‘22

Scoutshuis

Antwerpen

28 oktober ‘22

Sint-Baafshuis

Oost - Vlaanderen

9 december ‘22

Online

Online

20 januari ‘23

Sint-Baafshuis

Oost - Vlaanderen

24 februari ‘23

Scoutshuis

Antwerpen

 

4.Procesbegeleiding

 

Vanuit de Academische Werkplaats Leefklimaat wensen we organisaties, vanuit het gedachtegoed ‘positief leefklimaat’ te ondersteunen bij het (verder) uitwerken van (onderdelen van) hun agressiebeleid. Concreet betekent dit dat de AWL beleidsondersteuning aanbiedt bij het creëren van een positief leef- en werkklimaat. Afhankelijk van de noden die naar voren komen tijdens het kennismakingsgesprek, kan met procesbegeleiding ingezet worden op o.a.:

 • Ontwikkelen, borgen en levend houden  van een visie ‘positief leefklimaat’;
 • Streven naar de concretisering en operationalisering van de vooropgestelde visie. Om diepgaand met het gedachtegoed en de ontwikkelde visie aan de slag te gaan, is het nodig om op alle niveaus, maar ook voor alle elementen behorend tot het (semi-) residentieel verblijf acties te ondernemen. Niet éénmalig, maar steeds opnieuw. Het werken aan een positief leef- en werkklimaat is immers een dynamisch gegeven. AWL kan bijgevolg ondersteunen op vlak van:
 • Werkklimaat: coaching en ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers rond gewenste leiderschapshouding, begeleidershouding, personeelszorg, … en inzetten op teamoefeningen, …
 • Maatregelen en afspraken rond inspraak en participatie: hoe realiseer je échte participatie voor zowel cliënten, hun context als medewerkers?
 • Het inrichten en onderhouden van de fysieke omgeving;
 • Het omgaan met regels en afspraken, straffen en belonen ….;
 • De vragenlijsten leef- en werkklimaat;
 • Basishouding, acties en maatregelen
  • die de relaties bevorderen tussen begeleider en jongeren, tussen jongeren onderling (groepsdynamiek) en tussen de jongeren en hun netwerk;
  • die groei en ontwikkeling bevorderen;
  • om in dagelijkse routine en structuur te voorzien;
  • om bewust in te zetten op sfeer en gezelligheid.

 

Contactgegevens AWL

 

Lisa Cardoen

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

0491 71 92 85

lisa.cardoen@votjeugdhulp.be