Home

Ouders

Pedagogisch adviesgesprek

Opvoeden is een belangrijke taak in het dagelijkse leven voor gezinnen.  Heel vaak sta je er niet bewust bij stil.  Soms lukt opvoeden goed, maar soms heb je twijfels en vragen.  Praten met iemand die naar je luistert kan steun geven.  Ook in jouw buurt wordt daarom een spreekuur pedagogisch advies georganiseerd.  Het spreekuur pedagogisch advies is er voor vaders, moeders, grootouders, plusouders… maar ook voor professionelen die behoefte hebben aan een gesprekspartner die luistert, ondersteunt, informeert en adviseert.  Samen gaan we op zoek naar een manier van omgaan met jouw opvoedingsvragen.  We zoeken samen naar een oplossing die voor jou gepast lijkt.  Neem contact op voor meer uitleg of om een gratis afspraak vast te leggen.

 

Ouderbijeenkomst

Tijdens een ouderbijeenkomst bespreken we een opvoedkundig thema (bv. mijn kind op het internet, kinderen graag zien, omgaan met pubers, Rots & Water…).  We komen met een groep van maximum 15 ouders samen.  Ouderbijeenkomsten duren 1,5 uur.  We bespreken een thema en delen ervaringen met andere ouders: je hoort hoe anderen het doen, je kan vertellen hoe jij het doet, je kan vragen, twijfels en successen bespreken en je krijgt tips en meer informatie.

     

Ouderreeks 'Iedereen ouder'

‘Iedereen ouder’ is een reeks van zes ouderbijeenkomsten.  In elke bijeenkomst bespreken en oefenen we een ander opvoedingsthema. Je krijgt praktische tips om dit thuis ook uit te voeren.

De opvoedingsthema's die aan bod komen tijdens de bijeenkomsten zijn:

  • Opvoeden voor iedereen anders?
  • Hoe toon ik dat ik mijn kind graag zie?
  • Hoe beloon ik mijn kind?
  • Hoe bied ik structuur?
  • Hoe lossen we problemen op?
  • Hoe hou ik toezicht bij mijn kinderen?

Tijdens bijeenkomsten delen we ervaringen met andere ouders, leren we hoe andere ouders hun kinderen opvoeden, leren we een aantal vaardigheden die kunnen helpen om het opvoeden gemakkelijker te maken…
Kortom: na de ouderreeks heb je als ouder heel wat tips mee om de ouder-kind relatie te verbeteren.