Home

Hulp- en dienstverleningsvisie

Foutmelding

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (regel 579 van /home/webonsth/domains/votjeugdhulp.be/public_html/includes/menu.inc).

De VOT biedt jongeren en hun sociaal netwerk een gedifferentieerd hulp- en dienstverleningsaanbod op maat aan.  De hulp- en dienstverleningsvisie van de Vereniging vormt de basis voor het dagelijks handelen van medewerkers en is het uitgangspunt voor andere visieteksten en documenten.

De Vereniging hanteert een positief mensbeeld gebaseerd op respect en geloof in elke persoon.  Iedere mens is gelijkwaardig.  Ons mensbeeld is de basis voor het denken en handelen en bijgevolg vertrekpunt voor de hulp- en dienstverleningsvisie.

De VOT werkt emancipatorisch en empowerend.  In de VOT werken we dan ook vraag- en cliëntgericht.  Dit betekent dat de vraag van de cliënt het vertrekpunt is.  Vraaggericht werken betekent ook participatief werken.  Een participatieve basishouding is de vertrekbasis. 

De VOT erkent het recht van elk kind om kansrijk op te groeien en ontwikkelen.  Iedere jongere, hoe moeilijk ook voor zichzelf en zijn omgeving, heeft recht op hulp en maatschappelijke integratie.  Wij beschouwen het Verdrag van de Rechten van het Kind, het Mensenrechtenverdrag en het Decreet Rechtspositie Minderjarige als belangrijke referentiekaders en vertrekpunten.

In onze hulpverlening stellen we de relatie van mens tot hulpverlener als essentieel en centraal.

In onze hulpverlening zoeken we naar methoden die wetenschappelijk gefundeerd zijn en hun effectiviteit bewezen hebben.

In de VOT wordt op een bewust holistische wijze omgesprongen met diverse referentiekaders, modellen en theorieën.  Hierbij vormen de orthopedagogische kaders de basis (J.F.W. Kok, Ter Horst, Scholte).  Naargelang de werkvorm en in functie van de hulpvraag van de cliënt worden andere theoretische benaderingen aangewend.  We denken hier onder meer aan (ontwikkelings-)psychologische kaders, systeem- en communicatietheorieën, criminologische en juridische kaders, enz.

Jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, benaderen we vanuit een herstelgerichte en constructieve visie en bijhorende werkingsprincipes (responsabiliseren, herstelgedachte, …).