Home

50 jaar VOT - Inspirerende workshops

Zeven inspirerende workshops

 

Workshop 1:
Contextbegeleiding vanuit het hart.

In deze workshop belichten we enkele methodieken die we vaak succesvol inzetten tijdens  de contextbegeleiding van onze jongeren.  We laten je, met behulp van een computerprogramma, ervaren hoe we het geno- en ecogram van de gezinsleden opmaken en we spelen samen hoe we ‘dwarsliggers’ proberen mee te krijgen in de begeleiding.  Via live getuigenissen zoomen we ten slotte in op de visie en methodiek van positieve heroriëntering.  Meer info

Workshop 2:
Beeld je eens in...

Creatieve therapie bestaat in verschillende werkvormen, zoals beeldende kunst, dans, drama en stem.  Tijdens deze workshop proef je vooral van de beeldende werkvorm. Bewustwording en communicatie vinden een plaats binnen deze workshop waardoor je op een ruimere manier met elkaar in interactie kan gaan.  Meer info

Workshop 3:
Opvoedingsondersteuning in de praktijk.

Binnen de Vereniging Ons Tehuis loopt er ook een project rond opvoedingsondersteuning, nl. OSiO.  Dat project is een samenwerking met Huizen van het Kind, gemeenten, OCMW’s, scholen, CLB’s, …  In deze workshop geven we meer uitleg over het project: vanuit welke visie werken we?  Welke ouders bereiken we?  Welke methodieken hanteren we?  Meer info

Workshop 4:
Individuele begeleiding als werkzame factor.  Kinderen en jongeren creatief ondersteunen in hun ontwikkeling.

In onze vakbibliotheek duiken we onder in het vele materiaal dat je als begeleider kan gebruiken tijdens de individuele begeleidingsmomenten met kinderen en jongeren.  We gaan actief aan de slag zodat je als deelnemer inspiratie kan opdoen om zelf in de toekomst vorm te geven aan individuele begeleidingsmomenten.  Meer info

Workshop 5:
Ervaringsgericht door berg en dal.

Binnen de Vereniging Ons Tehuis wordt in alle modules en diensten ervaringsgericht gewerkt.  Tijdens deze workshop krijg je een beeld van de verschillende opportuniteiten om ervaringsgericht te werken.  Uiteraard wordt ook deze workshop ervaringsgericht aangepakt!  Meer info

Workshop 6:
Medewerkers in ontwikkeling: een inspirerende inkijk.

De Vereniging Ons Tehuis legt in haar personeelsbeleid sterk de nadruk op ‘ontwikkelen’.  In deze workshop brengen we enkele methodieken in kaart die we toepassen om talenten en competenties te detecteren en maximaal te ontwikkelen tijdens de volledige loopbaan binnen VOT.  Meer info

Workshop 7:
Verblijven in een leefgroep: bijzonder en toch gewoon.

Via stellingen denken we samen na over de succesingrediënten om een positief leefklimaat te installeren in een residentiële setting.  Meer info

 

Terug naar het programma van vrijdag 22 september 2017.

Naar het inschrijvingsformulier voor de studiedag.