Home

Voorstelling OSiO

 

Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO) is een project opvoedingsondersteuning.  Het project is ontstaan uit de samenwerking van de vijf participerende OCMW’s van de Vereniging Ons Tehuis: Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.

Het Internationaal Kinderrechtenverdrag erkent een recht op opvoedingsondersteuning voor ouders en opvoedingsverantwoordelijken.  Ouders zijn de primaire verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen en de overheid moet hen daarin ondersteunen.  Ook de Vereniging Ons Tehuis en haar partners hebben hierbij een rol te vervullen en dit zowel naar ouders, jongeren, als naar professionelen.

Ouders Steunen in Opvoeden organiseert volgende zaken:

 • Ouders
  • Pedagogisch adviesgesprek
  • Ouderbijeenkomsten
  • Ouderreeks 'Iedereen ouder'
 • Kinderen en Jongeren
  • Individuele sociale vaardigheidstraining
  • Rots & Water
  • Herstelgesprekken
 • Ouder en Kind
  • Oké!-training
  • Oké!-workshop
 • Professionelen
  • Vormingen opvoedingsondersteuning
  • Vormingen herstelgesprekken
  • Vorming teambuilding-groepsdynamica