Home

Procesverloop leertraject AWL

20 september 2019: Kick-off

 • Een inspiratie- en infomoment voor alle voorzieningen residentiële jeugdzorg, over de sectoren heen.
 • Mogelijkheid tot inschrijven in het intensieve leer- en ontwikkelingstraject voor voorzieningen dat van start gaat in oktober 2019.

Meer info

 

Midden oktober 2019: actiedag 1

 • Probleemstelling en verwachtingen aftoetsen: wat willen we tijdens dit traject zeker bekomen?
 • Kaders aanreiken aan professionals/cliënten (focus vormingsdagen) om visie te voeden en hierover samen reflecteren:
  • Wat betekent het voor jongeren om in een andere omgeving op te groeien?
  • Wat vinden ze belangrijk?
  • Welke ingrediënten zijn nodig om een bepaalde veiligheid voor hen te creëren?
  • Wat loopt moeilijk?
  • Welke acties kunnen organisaties zelf ondernemen om hiermee aan de slag te gaan?

 

December 2019: actiedag 2

 • Reflectie op actiedag 1:
  • Wat deed de eerste dag met organisaties?
  • Hoe teruggekeerd naar de voorziening?
  • Welke actie werd al dan niet reeds ondernomen?
 • Hoe worden jongeren betrokken in dit ganse verhaal?
  • Wat is het belang hiervan?
  • Ervaren onze cliënten het leefklimaat zoals wij willen/denken dat het ervaren wordt?
 • Dialoog aan te gaan met jongeren en begeleiders om de betrokkenheid op die manier te verhogen op een structurele manier. Mogelijke input van onze kant uit:
  • Vragenlijsten leefklimaat (cliënten)
  • LGWCI (professionals)
  • Welke methodes gebruiken organisaties?
 • Traject mee uitstippelen in de eigen voorziening van de deelnemende organisaties.

 

Januari 2020: Terugkomdag

 • Aftoetsen implementatietraject in eigen voorziening: Hoe willen voorzieningen dit aanpakken?  We reflecteren en sturen bij indien nodig.

 

Januari – eind mei 2020: aan de slag in eigen voorziening

 • Individuele aftoetsing en coaching is tijdens deze periode mogelijk.

 

Eind maart 2020:  intervisie 1

 • Reflectie op het traject en vastleggen vervolgacties.

 

Juni 2020: Intervisie 2

 • Reflectie op het traject en vastleggen vervolgacties.

 

Data najaar 2020 (zijn nog vast te leggen)

 • We plannen nog een derde intervisie indien nodig.