Home

Delictgerichte contextbegeleiding

De module delict gerichte contextbegeleiding is een intensieve ambulante begeleidingsvorm voor jongeren die één of meedere ernstige jeugddelicten pleegden, én hun context.
De maatregel of sanctie wordt opgelegd door de jeugdrechter, al dan niet in combinatie met een verblijf in de gemeenschapsinstelling.

De begeleidingsvorm heeft als doel het risico op het plegen van nieuwe jeugddelicten te doen afnemen en de delictgerichte denkpatronen, vaardigheden en gedragsproblemen te verbeteren.