Home

    U bent hier

    • U bent hier:
    • Home > Back to basics - Zes inspirerende workshops

Back to basics - Zes inspirerende workshops

Zes inspirerende workshops

Op de studiedag 'Back to basics' kan elke deelnemer twee workshops naar keuze volgen uit de volgende zes:

     
Workshop 1:
Het leven zoals het is in OOOC De Wijzer: werken aan het leefklimaat in een kortdurende residentiële begeleiding
Annelies Delaere & Judith Kerckhoven - vzw O2
 
  Een verblijf in een leefgroep van een OOOC (onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum) betekent steeds: tijdelijkheid, onvoorspelbaarheid, onzekere toekomst, wisselende groepen, omgaan met verschillende individuen en situaties, weinig verbinding,…  Leven in groep is nooit vanzelfsprekend maar deze elementen zorgen ervoor dat het leefklimaat extra onder druk wordt gezet.  In OOOC De Wijzer zetten we op verschillende manieren in op het creëren van een positief leefklimaat in de leefgroepen waar we kinderen en jongeren houvast willen bieden in onzekere tijden en we samen aan de slag gaan om stappen te zetten naar morgen.
     
     
Workshop 2:
Teamcoaching als belangrijk middel om het leef- en werkklimaat te verbeteren
Peer van der Helm & Iris Boekee - Lectoraat Residentiële Jeugdzorg Hogeschool Leiden
 
  Om het leefklimaat te verbeteren moeten we niet alleen de individuele medewerker coachen maar ook het team.  Teamcoaching en intervisie (gecombineerd) zijn dan aangewezen middelen.  Wanneer dit gebeurt aan de hand van de resultaten van het leef- en werkklimaatonderzoek is de coaching en intervisie effectiever, zo blijkt uit onderzoek.  Dat komt waarschijnlijk omdat de onderzoeksuitkomsten minder vrijblijvend zijn en vaak een zekere urgentie uitstralen voor het leefklimaat.
     
     
Workshop 3:
Het dagdagelijkse leven zoals het is: opgroeien in een leefgroep voor jonge kinderen
Rubie Derutter & Jan Aeben - kinderleefgroep HDO Vijverhuis
 
  Rubie en Jan werken samen in een leefgroep voor kinderen van 0 – 6 jaar.  Deze leefgroep werd specifiek georganiseerd voor de jongste kinderen die in de jeugdzorg instromen.  Op die manier proberen ze in HDO een veilig leefklimaat te organiseren waarin de stimulering van de ontwikkeling en het aangaan van hechtingsrelaties ten volle kansen kan krijgen.
Hoe creëer je zo’n positief leefklimaat in een leefgroep voor jonge kinderen?  Op wat zet je in?  Hoe ga je om met de dagdagelijkse ervaren spanningen?  Wie betrek je allemaal?
     
     
Workshop 4:
Het dagdagelijkse leven zoals het is in de gemeenschapsinstelling...  Een kijkje achter de schermen
Vanessa Bulteel - G.I. Grubbe & Anoek D'hoop - G.I. De Zande
 
  Een plaatsing in een gemeenschapsinstelling is een ingrijpende gebeurtenis waar vaak al een lange hulpverlenings-weg aan voorafgaat.  In deze workshop gunnen we jullie een blik achter de schermen.  Hoe ziet een dag eruit binnen een gemeenschapsinstelling?  Wat gebeurt daar zoal?  Wie kan er terecht komen?
Op deze vragen, en veel meer, krijg je antwoord.  We lichten onze ervaringen met het project Back to Basics toe: de successen maar ook de beperkingen die we ondervonden om binnen onze specifieke setting een positief leefklimaat te installeren.
     
     
Workshop 5:
"Dit is mijn vak!" - Samen blijven bouwen aan een positief leefklimaat: dilemma's en successen
Eefje Strijbosch - JUZT
 
  Het werken aan een positief leefklimaat is onlosmakelijk verbonden aan het bieden van goede residentiële zorg.  Om dit te stimuleren is het ten eerste belangrijk dat pedagogisch medewerkers door middel van training, supervisie en coaching inhoudelijke handvatten krijgen aangereikt.  Daarnaast is het van belang een passende structuur af te spreken om de beleving van het leefklimaat in de groep te monitoren.  In de residentiële groepen van Juzt wordt sinds 2012 elke zes maanden het leefklimaat in beeld gebracht; uitkomsten worden besproken en kunnen leiden tot actiepunten.  Wil je graag weten welke succes en dilemma’s met dit traject samengaan, en samen inspiratie opdoen?  Sluit dan zeker aan bij deze workshop.
     
     
Workshop 6:
Nieuwe autoriteit: controle over de ander is een illusie, je hebt alleen controle over jezelf
Tim Van Lit & Gunther Melotte - De Oever vzw
 
  Als begeleider ben je samen met je team, de jongeren en hun context dag in dag uit in de weer om een positief pedagogisch leefklimaat te creëren in de leefgroep.  Ondanks alle inzet en goede bedoelingen word je in bepaalde situaties als begeleider regelmatig geconfronteerd met onmacht.  En nu...?
De visie over ‘Nieuwe autoriteit’ helpt je om in deze situaties als leefgroepbegeleider sterker te staan!  Je hebt geen controle over wat er allemaal rond je gebeurt, je hebt wel controle over je eigen gedragingen en handelingen.  In deze workshop willen we kort stil staan bij de basisprincipes van Nieuwe Autoriteit en hoe dit effect heeft op het bewerkstelligen van een positief leefklimaat.
     
     

Terug naar het programma van de studiedag.