Home

    U bent hier

Studiedag 'Back to basics'

Studiedag 'Back to basics' - 20 april 2018

 

Deze studiedag rondt het innovatief project 'Back to basics' af.  Met dit project wou de Vereniging Ons Tehuis twee doelen bereiken:

  • de werkwijze om 'de aandacht te vestigen op het leefklimaat binnen de leefgroepen' delen met andere organisaties Bijzondere Jeugdzorg, en
  • het thema 'leefklimaat in de residentiële jeugdzorg' over gans Vlaanderen onder de aandacht brengen.

 

Programma

  Plenair gedeelte
    9u00 Onthaal
    9u30 Een pleidooi voor een herwaardering van de (ortho)pedagogiek (Peer van der Helm - Lectoraat Residentiële Jeugdzorg Hogeschool Leiden)
  10u15 Back to basics: hoe het allemaal begon en hoe we aan de slag gingen (Eefje Strijbosch - JUZT, Delphine Levrouw - Vereniging Ons Tehuis & Ine Thomassen - Huize Sint-Vincentius)
  11u00 Pauze
  11u20 Aan de slag met het leefklimaat in de residentiële jeugdpsychiatrie: het samenspel tussen leefklimaat en agressiemanagement (Bie Tremmery & An De Decker - KULeuven)
  12u05 Van therapeutische gemeenschap tot 'enabling environment': het belang van het leefklimaat in de ondersteuning van en zorg voor kinderen en jongeren (Stijn Vandevelde - Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent)
  12u45 Voorstelling adviezen t.a.v. collega-organisaties en beleidsinstanties (Filip De Baets - Vereniging Ons Tehuis)
  13u00 Reflectie op het project (David Debrouwere - Agentschap Jongerenwelzijn)
     
  Broodjeslunch (13u15-14u15)
     
  Zes inspirerende workshops (volg twee workshops naar keuze)
  14u15 Workshop 1
  15u00 Pauze
  15u15 Workshop 2
  16u00 Netwerkmoment en receptie

 

 

Praktische info

  Datum: - Vrijdag 20 april 2018
     
  Locatie: - Plenair gedeelte: H. Consciencegebouw (auditorium Hadewych) - Koning Albert II-laan 15, Brussel
    - Workshops en netwerkmoment: Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35, Brussel
     
  Doelgroep: - Directies, stafleden en begeleiders binnen de modules 'Verblijf' in de Bijzondere Jeugdzorg
    - Directies, stafleden en begeleiders uit andere residentiële settings die met jongeren werken
    - Verwijzers, aanmelders binnen de 'Brede instap', geïnteresseerde studenten en wetenschappers
     
  Kostprijs: - 50 euro per persoon
    - Studenten krijgen 50% korting
     
     

Inschrijven

De studiedag is volzet.  Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.